۲۹ شهریور ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5767905
T T
۰ نفر
هزاران آلمانی علیه "بیکاری" در این کشور تظاهرات کردند # بن - ایرنا 29 شهریور 1376 برابر با 20 سپتامبر 1997 هزاران نفر از اعضای اتحادیه سندیکاهای آلمان روز شنبه علیه " بیکاری " و کاهش روزافزون خدمات اجتماعی در این کشور، تظاهرات کردند.
تظاهرکنندگان با شعار " کهل باید برود " در خیابان های شهر"ارفورت" راهپیمایی کردند.
"فرانک اشپیت" رییس بخش تورینگن اتحادیه سندیکای آلمان که قبلا خواهان جلوگیری از کاهش کمک های اجتماعی شده بود در سخنان خود گفت:نباید فراموش کرد که بیشتر مردم شرق آلمان (آلمان شرقی سابق ) از رفاه محرومند.
"م ح " * 139 *
۰ نفر