۲۸ تیر ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5759967
T T
۰ نفر
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران پنج درصد افزایش یافت # تهران - ایرنا 28 تیر 1376 برابر با 19 جولای 1997 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه سال جاری (22 ماه مه تا 21 ژوئن ) نسبت به ماه قبل از آن ، 5/0 درصد افزایش یافت.
اداره امار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد: نرخ افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در خرداد ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل به 8/18 درصد رسید.
نرخ تورم در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با نرخ تورم سال گذشته اندکی افزایش یافت و به 1/17 درصد رسید.
افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در خرداد ماه سال گذشته نسبت به اردیبهشت ماه ناشی از بالارفتن شاخص بهای گروه مسکن ، سوخت و روشنایی به میزان 5/1 درصد ، درمان و بهداشت 9/2 درصد و پوشاک 3/1 درصد بود.
در خرداد ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت ماه شاخص بهای گروه پوشاک 3/1 درصد ، مسکن سوخت و روشنایی 5/1 درصد ، اثاث و کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه 2/0 درصد ، حمل و نقل و ارتباطات 9/0 درصد ، درمان و بهداشت 9/2 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 2/0 درصد افزایش ولی شاخص بهای گروه خوراکی ها ، اشامیدنی ها و دخانیات 6/0 درصد و گروه تفریح ، تحصیل و مطالعه 3/0 درصد کاهش داشت .
۰ نفر