۱ تیر ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5756998
T T
۰ نفر

شهر" اربیل " به حالت فوق العاده در آمد

۱ تیر ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5756998
شهر" اربیل " به حالت فوق العاده در آمد # سنندج - ایرنا 1 تیر 1376 برابر با 22 ژوئن 1997 رادیواتحادیه میهنی کردستان عراق گفت: حزب دمکرات کردستان عراق برای سرکوب مردم "اربیل" دراین شهر حالت فوق العاده برقرار کرده است .
این رادیو روزیکشنبه افزود: رهبران حزب دمکرات از اواخر هفته گذشته ماموران امنیتی ونیروهای پیشمرک این حزب رادر معابر عمومی شهر "اربیل" مستقر کرده اند.
رادیو اتحادیه میهنی گفت: اقدام رهبران حزب دمکرات با هدف مقابله بااعتراضات ساکنان "اربیل" وایجادرعب و وحشت دراین شهر صورت گرفته است .
این رادیو افزود: نیروهای حزب دمکرات درروزهای اخیرصدهاتن ازاهالی اربیل را دستگیر وروانه زندان های این حزب کردند.
رادیواتحادیه میهنی گفت: اعتراض مردم "اربیل" به دنبال انتقال اجساد دههاتن از نیروهای حزب دمکرات به این شهر آغاز شد.
منبع یاد شده افزود: خیابان های اربیل هم اکنون مملو از اجسادنیروهای حزب دمکرات است که دردرگیریهای اخیر با کردهای مخالف دولت ترکیه کشته شدند .
این رادیو اوضاع شهراربیل را متشنج توصیف کرد.
* 139 *
۰ نفر