۱۰ خرداد ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5754445
T T
۰ نفر
وزیر امور خارجه ایران پایان موفقیت امیز مذاکرات صلح تاجیکستان را اطلاع دبیر کل سازمان ملل رساند # سازمان ملل - ایرنا دهم خرداد 1376 برابر با 31 می 1997 وزیر امور خارجه ایران با ارسال نامه ای به "کوفی انان" دبیرکل سازمان ملل ، پایان موفقیت آمیز دور نهایی مذاکرات صلـح تاجیـکستان بین هیات های مذاکره کننده دولتی و اتحادیه معارضین تاجیک درتهران را به اطلاع وی رساند.
این دور از گفت و گوها پس از یک هفته مذاکره در 28 ماه می با امضـای سند " تضمین اجرای توافقات پیرامون استقرار صلح و آشتی ملی در تاجیکستان" پایان یافت .
"علی اکبر ولایتی" درنامه خود به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد : در طول این گفت و گوها ، هیات های مذاکره کننده با درک و گذشت متقابل ، سند تضمین اجرای توافق ها را به همراه نمایندگان کشورها و سازمان های بین المللی ناظر به امضا رساندند.
این مذاکرات زیر نظر" گرد دیتریش مرم " نماینده ویژه دبیر کـل سازمان ملل در امور تاجیکستان انجام شد .
" طلبک نظراف " وزیر خارجه تاجیـکستان و " اکبر تورجان زاده " معـاون اتحادیه معارضین تاجیک از سوی دو طرف این سند رادر تهران امضا کردند .
این سند همچنین به امضای نمایندگان هفت کشور:ایران، روسیه ،افغانستان ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان ، قرقیزستان، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان کنفرانس اسلامـی به عنوان تضمین کنندگان توافق ها رسید .
امضای این سند راه را برای امضای نهایی موافقتنامه صلح تاجیکستان می ـ گشاید و به درگیری های خونیـن این جمـهوری شوروی سابق طی چهارسـال گذشتـه پایان می دهد.
این سـند در عمل تضمین کننده اجرای موافقتـنامه های پیشین در زمینه های سیاسی و نظامی است.
وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد که این موفقیت وسایر دستاوردهای مذاکرات صلح تاجیکستان ، الگوی مناسبی را از همکاری کشورهای منطقه در جهت حل و فصل مسایل و بحران های منطقه ای پیش رو قرار می دهد.
وی افزود : " مطمئنا سازمان ملل متحد با تایید این تجربه موفق در حل سایر بحران های منطقه ای از آن بهره خواهد برد".
"ولایتی" با اشاره به این موضوع که جمهوری اسلامی ایران استقرار صلح و ثبات در منطقه را در جهت منـافع و سیاست های اصـولی خویش می داند ، مجـددا حمایت ایران را از نتایج تمامی ادوار مذاکرات صـلح تاجیکستان اعلام کـرد و بار دیگر اهمیت و ضرورت اجرای توافق های بدست آمده را موردتاکید قرارداد.
"امامعلی رحمانف" رییـس جمهوری تاجیکـستان و"عبدالله نوری" رهبر جناح مخالف ، قرار است دو هفته دیگر در یک نشست تشریفاتی در مسکو اعلامیه نهایی صلح تاجیکستان را امضا کنند.
* ا - ش * / * ر - اس *
۰ نفر