۸ خرداد ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5754294
T T
۰ نفر
یک مقام هندی : محدودیت های آمریکا بر فعالیت شرکت های هندی تاثیری ندارد # دهلی نو - ایرنا هشتم خرداد 1376 برابر با 29 می 1997 رییس شرکت دولتی "بهارت الکترونیکس" هند گفت محدودیتهای صادراتی آمریکا بر برنامه ها و طرح های این شرکت تاثیری نخواهد گذارد.
" وی.کی. کوشی" روز چهارشنبه تاکید کرد این شرکت از این پس ، وسایل مورد نیاز خود را از منابع دیگر تامین خواهد کرد.
آمریکا به اتهام کمک به گسترش فن آوری موشکی هند ، محدودیتهایی را برای بیش از 10 شرکت هندی درنظر گرفته است.
براساس این محدودیت ها ، شرکت های آمریکایی برای صدور برخی از لوازم الکترونیکی به این شرکت ها باید از دولت آمریکا مجوز بگیرند.
کوشی گفت: شرکت بهارت الکترونیکس از شرکت های آمریکایی وسایل پیشرفته می خرد اما از این وسایل در برنامه های موشکی استفاده نشده است.
این شرکت برای موشک های پرتاب کننده ماهواره سازمان تحقیقات فضایی هند ، وسایل الکترونیکی تولید می کند.
* 40 *
۰ نفر