۸ خرداد ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5754247
T T
۰ نفر

انور ابراهیم هیات دولت مالزی را ترمیم کرد

۸ خرداد ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5754247
انور ابراهیم هیات دولت مالزی را ترمیم کرد 00000000000000000000000000000000000000000 کوالالامپور- - ایرنا هشتم خرداد 1376 برابر با 29 می 1997 " انور ابراهیم" کفیل نخست وزیر مالزی روز پنجشنبه فرمان چند تغییر و جابه جایی در هیات دولت این کشور را صادر کرد0 " ماهاتیر محمد" نخست وزیر مالزی که هم اکنون برای گذراندن مرخصی دو ماهه خود در خارج از این کشور به سر می برد اداره هیات دولت و تمام اختیارهای خود را در این مدت به معاون خود انور ابراهیم واگذار کرده است0 انور ابراهیم در مهم ترین تغییر" تاجول روسلی غزالی" را که پیش از این عهده دار پست معاونت وزیر دولت های ایالتی و مسکن بود جایگزین "ایوب مگات جنید" در پست جانشینی وزارت کشور مالزی شد0 پست قدرتمند وزارت کشور در مالزی به طور سنتی در اختیار نخست وزیر این کشور است و جانشین وی نیز در وزارت کشور از قدرت بالایی همچون اداره نیروهای امنیتی مالزی برخوردار است0 "ایوب مگات جنید" نیز در این ترمیم هیات دولت مالزی، به مقام وزیر بازرگانی داخلی و امور مصرف کنندگان منصوب شده است0 " ابو حسن عمر" نیز که پیش از این عهده دار این وزارتخانه بود به سروزیری ایالت سلانگور مالزی منصوب شد0 " عزمی خالد " نیز به مقام معاونت وزیر دولت های ایالتی و مسکن این کشور منصوب شده است0 * 139 *
۰ نفر