۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5752653
T T
۰ نفر

اسراییل حاصره دریایی جنوب لبنان را تشدید کرد

۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5752653
اسراییل حاصره دریایی جنوب لبنان را تشدید کرد # بیروت - ایرنا 24 اردیبهشت 1376 برابر با 14 می 1997 اسراییل روز چهارشنبه با تشدید محاصره دریایی لبنان اقدام به تعقیب ماهیگیران محلی در منطقه ساحلی "قلیله" در جنوب لبنان کرد .
گشتی های دریایی اسراییل با بلندگو به ماهیگیران محلی هشدار دادند در صورتی که بیش از یک هزار و پانصد متر از ساحل دور شوند به سوی آنان تیراندای خواهند کرد .
محاصره دریایی جنوب لبنان از مدتها پیش آغاز شده و در نتیجه این محاصره یک هزار و پانصد ماهیگر محلی با کم کاری مواجه هستند.
* م.ح * * 40 *
۰ نفر