۲۴ فروردین ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5749033
T T
۰ نفر
دانشگاهیان کرمانشاه رای دادگاه برلین را محکوم کردند # کرمانشاه - ایرنا 24 فروردین 1376 برابر با 13 آوریل 1997 دانشجویان ، اساتید و اقشار مختلف مردم "کرمانشاه" روز یکشنبه ، رای دادگاه محلی برلین را محکوم کردند و ان را ناشی از نفوذ استکبار جهانی و صهیونسیت خواندند.
"دکتر مهدی خدایی" رییس دانشگاه رازی کرمانشاه دراین ارتباط گفت : آمریکا که ازموفقیت های سیاسی واقتصادی ایران در سال های اخیر خشمناک شده بااین توطیه سیاسی قصد دارد ایران را در انزوای سیاسی قراردهد.
وی افزود:این گونه توطیه هاخللی در عزم استوار ملت ایران وارد نخواهد کرد.
"صفرزاده" استاددانشکده ادبیات کرمانشاه نیز گفت آمریکا که درطرح داماتو باشکست مواجه شده بود توطیه "دادگاه میکونوس" رابرای انزوای سیاسی ایران طراحی کرد .
وی افزود: آمریکا بامطرح کردن دادگاه برلین ، درصدد سرپوش نهادن به شکست های صلح خاورمیانه و ایجاد جنجال و بحران سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران است .
"بیگلری" یکی ازاعضای هیات علمی دانشگاه رازی معتقداست: دستگاه قضایی آلمان تحت نفوذآمریکاو صهیونیست ها با صدور رای اخیر استقلال قضایی خود را ازدست داد.
* 40 8
۰ نفر