۱۸ فروردین ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5748309
T T
۰ نفر
علی اکبر ولایتی بر لزوم ارتقای نقش جنبش عدم تعهد در مسایل بین المللی تاکید کرد # دهلی نو - ایرنا 18 فروردین 1376 برابر با 7 آوریل 1997 " علی اکبر ولایتی " وزیر خارجه ایران امروز در نشست عمومی دوازدهمین اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای غیرمتعهد در دهلی نو، بر لزوم ارتقای نقش جنبش عدم تعهد در مسایل بین المللی تاکید کرد.
وی گفت: احترام به قانون در روابط بین المللی ، خلع سلاح همه جانبه ، تجدید ساختار سازمان ملل ، فقرزدایی و توسعه از جمله مسایل مهمی است که باید نهضت غیرمتعهد به آنها توجه کند.
" ولایتی " فرامرزی کردن قوانین داخلی و یک جانبه نگری در روابط بین الملل را روندی خطرناک خواند و گفت : این امر عواقب زیانباری برای امنیت جمعی و سلامت کل جامعه بین الملل و بخصوص کشورهای درحال توسعه دارد.
وی از قوانین " هلمز ـ برتون " و " داماتو " به عنوان تحمیل نظر یک طیف خاص و حتی یک کشور بر سایر کشورها نام برد و افزود: لازم است بطور جدی و تاقبل از آنکه دیر شود ، اقدامی دستجمعی برای مهار روند اینگونه تحمیل نظرها صورت گیرد.
وزیر امور خارجه ایران همچنین بر لزوم حضور فعال تر و هماهنک تر جنبش عدم تعهد در فعالیت های جمعی برای تجدید ساختار شورای امنیت تاکید کرد.
ولایتی درباره پیشنهادهای ایران در زمینه تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل گفت : اصول اولیه منشور سازمان ملل ، برابری ، حاکمیت و مشارکت کامل تمام کشورهای عضو در روند تصمیم گیری های این سازمان است .
وی تصریح کرد: هرگونه تغییری در ساختار سازمان ملل ، بایستی اصول اولیه منشور این سازمان را تقویت کند.
ولایتی از هرنوع تلاش برای تقویت کارآیی و تحکیم سازمان ملل استقبال کرد و همزمان هشدار داد که " این اقدام نباید به کاهش نهادهای این سازمان و یا تعطیلی برنامه های آن بویژه در امور توسعه منجر شود " .
وی از طرح هایی که به کاهش فعالیت های توسعه ای سازمان ملل و کاهش مشارکت کشورهای در حال توسعه در روند تصمیم گیری ها منجر می شود، انتقاد کرد.
ولایتی افزود : گزارش شورای امنیت به مجمع عمومی باید واضح ، قاطع و تحلیلی باشد ، به نحوی که عناصر لازم برای ارزیابی جدی در مجمع عمومی را دربر داشته باشد.
وی با اشاره به طرح های ارایه شده برای تغییر ساختار شورای امنیت ، لزوم بررسی دقیق به منظور حصول قاعده ای قابل قبول برای تمام کشورها را یادآور شد .
ولایتی با تاکید بر تقویت بیشتر مجمع عمومی ، لزوم تغییراتی در شیوه کار شورای امنیت ، شفافیت بیشتر، دموکراتیک شدن ، پاسخگویی به کشورهای عضو و نیز حذف و یا لااقل کنترل و محدود کردن حق وتو را از عوامل اصلی و نه حاشیه ای در تجدید ساختار شورای امنیت نامید.
وزیر امور خارجه ایران در باره افزایش اعضای شورا و اختلاف نظرهایی که در این زمینه وجود دارد ، گفت: به نظر می رسد برای پایان دادن به این مباحث ، توجه به یک دستور کار در شورای امنیت و نهایی کردن آن و افزایش اعضای غیر دایم ، به عنوان مرحله نخست تجدید ساختار شورای امنیت لازم است.
ولایتی از نهضت عدم تعهد خواست تا به مسایل دراز مدت و طرح هایی که پاسخگوی چالش های جدید و در حال ظهور در جامعه جهانی است ، توجه بیشتری داشته باشد تا به ارتقای نقش و جایگاه این نهضت در حل و فصل مسایل بین ـ المللی کمک شود.
* 40 *
۰ نفر