۲۸ اسفند ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5746903
T T
۰ نفر

مسلمانان تورنتو ، به زایران خانه خدا پیوستند

۲۸ اسفند ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5746903
مسلمانان تورنتو ، به زایران خانه خدا پیوستند # تورنتو، ایرنا : 28 اسفند 1377 برابر با 19 مارس 1999 یک روزنامه کانادایی، به انعکاس سفر مسلمانان تورنتو به عربستان سعودی برای اجرای فریضه حج پرداخت.
روزنامه " تورنتو استار " افزود: سال گذشته، بیش از دو میلیون نفر از یکصد کشور جهان، به زیارت خانه خدا رفتند و این سفری است که هر مسلمان در صورت امکان در طول عمر خود دست کم بایستی یک بار آن را انجام دهد .
بر اساس این گزارش، از مدت ها پیش مسلمانان تورنتو ضمن تماس با دفاتر فروش بلیط ، در صــــدد تهیه بلیط هواپیما برای این سفر بوده اند و در روز چهارشنبه ، تعدادی از آنان عازم مکه شدند تا خــــود را برای این بـرنامه روحانی آماده سازند.
این گزارش ، سپس به تشریح مراسم عبادی حــج و مفاهیم آن نزد مسلمانان پرداخت و به ویژه به مفهوم برابری تمامی نـــژادها و طبقات در این سفر از حیث پوشش و عبادت یکسان اشاره کرده است.
"ه - ج"
۰ نفر