۲۸ بهمن ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5742945
T T
۰ نفر
50 درصد جمعیت بالای شش سال ایران بی سواد یا کم سوادند # زنجان ، ایرنا: 28 بهمن 1377 برابر با 17 فوریه 1999 معاون آموزش و نیروی انسانی نهضت سواد آموزی ایران اعلام کرد : بیش از 50 درصد از جمعیت 52 میلیون نفـری بالای شش سال ایران بی سواد و کم سواد هستند.
" بهادر کریمی " روز چهارشنبه افزود : در سالجاری بیش از یک میلیون و 200 هزار نوسواد امسال تحت پوشش کلاس های آموزشی این نهضت قرار گرفتـــه اند و 40 هـــــزار آموزشیار درقالب 85 هزار کلاس درس و 15 هزار گروه پیگیـر ، آموزش این سواد آموزان را بر عهده داشتند.
به گفته وی در برنامه سوم توسعه تلاش می شود کلیه بی ســـوادهای شش تا10 ساله تحت پوشش آموزش و پرورش باشند.
معاون نهضت سوادآموزی اظهار داشت : ســـال آینده نیز یک میلیون و 200 هزار نفر سوادآموز درقالب دوره و پایه های مــــختلف سواد آموزی و گروه های پیگیر تحت پوشش قرار می گیرند.
کریمـی افزود : طرح " گروه های پیگیر سوادآموزی " که از پنج سال پیش در سراسر کشور اجراء می شود سالانه 200 هزار سوادآموز را تحت پوشش قرار می دهد.
* ز. ی *
۰ نفر