۹ دی ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5737723
T T
۰ نفر
وزارت فرهنک تاجیکستان به یک نویسنده ایرانی لوح تقدیر داد # دوشنبه، ایرنا: نهم دی 1377 برابر با 30 دسامبر 1998 لوح تقدیر وزارت فرهنک تاجیکستان روز چهارشنبه به " علی اصغر شعردوست " نویسنده کتاب " چشم انداز شعر امروز تاجیکستان " اهدا شد.
کتاب چشم انداز شعر امروز تاجیکستان از سوی وزارت فرهنک تاجیکستان به عنوان بهترین کتاب سال این کشور انتخاب شده است.
" باباخان محمداف " وزیــر فرهنک تاجیکستان به هنگام اهدا این لــــوح به "شعردوست "از تلاش او بــــرای تقویت پیوند میان فرهنگیان ایرانـــی و تاجیک قدردانی کرد.
شعردوست همچنین بــه خاطر نوشتن کتاب چشم انداز شعر امروز تاجیکستان به عنوان عضو افتخاری اتحادیه نویسندگان تاجیک پذیر فته شد.
تعدادی از نویسندگـان و شعرای تاجیک در این جلسه کتاب مذکور را نخستین اثر در مورد نقد شعر معاصر تاجیکستان ذکر کردند.
* ز 139 ک *
۰ نفر