۱۸ آبان ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5731847
T T
۰ نفر
سفیر ایران با وزیر بازرگانی وصنایع کویت دیدار کرد # تهران ، ایرنا: 18 آبان 1377 برابر با نهم نوامبر 1998 علی جنتی سفیر ایران درکویت روز دوشنبه دردیدار با عبدالعزیزالدخیل وزیر بازرگانی و صنایع و وزیر مشاور درامورکابینه این کشور اهداف سفر ماه آینده وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران به کویت را تشریح کرد.
در این دیدار ، تشکیل کمیته مشترک بازرگانی دو کشور برمبنای 12 موافقتنامه بازرگانی امضا شده دو کشور مورد تاکید قرار گرفت .
در ادامه این دیدار ضرورت همکاری های صنعتی در قالب صدور خدمات فنی و مهندسی ایران و متقابلا" امادگی تقدیم خدمات و تسهیلات برای جذب سرمایه گذاران کویتی به ایران جهت مشارکت در طرحهای صنعتی بررسی شد .
وی همچنین ایجاد تسهیلات بمنظور حضور فعال بازرگانان وصاحبان صنایع جمهوری اسلامی ایران درکویت بویژه در راستای برگزاری نمایشگاه های اختصاصی ایران در این کشور را بیان داشت.
الدخیل نیز دراین دیدار ضمن مهم خواندن دیدار وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از کویت ، ضرورت گفتمان مشترک دو کشور را در گسترش تعامل بازرگانان وبخش های مختلف خصوصی طرفین بویژه درراستای توسعه فعالیت ترانزیتی کویت در قالب تاسیس منطقه ازاد این کشور مورد تایید وتاکید قرارداد.
۰ نفر