۱۳ آبان ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5731241
T T
۰ نفر
قرقیزستان سفیر خود را از فلسطین اشغالی فرا خواند # آلماتی ، ایرنا - سیزدهم آبان 1377 برابر با چهارم نوامبر 1998 قرقیزستان با فراخوان سفیر خود در ترکیه و فلسطین اشغالی ، و اعـــزام سفیر جدیدی که تنها رییس هیات سیاسی این کشور در نزد دولت انکارا خــواهد بود در فلسطین اشغالی بدون سفیر ماند.
سفیر قبلی دولت بیشکک در ترکیه و فلسطین اشغالی " تالاموش اکیوف " بـود که این هفته، سه روز بعد از بازگشت " عسگر اقایف " رییس جمهوری قرقیزستان از سفر به ترکیه از سمت خود برکنار شد.
به گزارش روز چهارشنبه رسانه های بیشکک ، سفیر جدید قرقیزستان در ترکیه "شریک کولوف " نام دارد.
*م.ف *
۰ نفر