۶ آبان ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5730590
T T
۰ نفر

پشیمانی پنتاگون از سیاست های خصمانه

۶ آبان ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5730590
پشیمانی پنتاگون از سیاست های خصمانه # نیویورک، ایرنا - ششم آبان 1377 برابر با 28 اکتبر 1998 وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد ، منافع امنیتی آمریکا ایجاب می کند سیاست پیشبرد صلح را گسترش دهیم.
"ویلیام کوهن" روز سه شنبه در سخنرانی خود در انجمن حمل و نقل دفاع ملی با اشاره به بمـب گذاری های اخیر در سـفارتـخـانـه هـای آمریکا در کنیا و تانزانیا گفت: این حـوادث نشـانـدهنده عـدم امنیت برای منافع ، ارزش ها و زندگی آمریکایی ها در مناطق مهمی از دنیا می باشد که باید با در پیش گرفتن سیاست تقویت صلح در جهان خطرات آن را محدود کنیم.
وی افزود: زمانی تهدید هسته ای اتحاد شوروی سابق تعیی ن کننده سیاست های دفاعی ما بود اما در حال حاضر با خطـراتی روبـرو هستیم که دفـاع در مقابل آنها نیز به همان اندازه بغرنج و خطر آفرین است.
"کوهن" گفت : این خطرات شامل تروریسم ، سـلاحهای میـکروبی و شیمیایی ، تجاوزات منطقه ای ، درگیری های قومی و کشورهای دارای توانایی موشکی هستند.
وی گفت: استراتژی ما برای دفاع از منافع و محافظت از زندگی آمریکایی ها در این دنیای جدید و پیچیده ، مجموعا از سه کلمه تشکیل میشود : شکل دادن ، پاسخ گفتن و آمادگی یافتن.
کوهن اعمال ، سیاست آمریکا از طریق تقویت صلح ، مهار خشونت و بی ثباتی را عاقلانه ترین و مقرون به صرفه ترین اقدام برای این منظور خواند.
وی ادامه داد: ما بیشتر تـلاش داریم بر وقـایع دنیا تـاثـیر بگذاریم تا آنکه به رقابت های منطقه ای و پاسخگویی به اقدامات فرصت طلبانه دامن بزنیم.
۰ نفر