۶ آبان ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5730548
T T
۰ نفر
سفیر جدید تونس استوارنامه خود راتسلیم رییس جمهوری ایران کرد # تهران ، ایرنا ششم آبان 1377 برابر با 28 اکتبر 1998 " سعید ناصر رمضان " سفیر جدید تونس در ایران ، صبح چهارشــنبه استوار نامه خود را تقدیم " محمد خاتمی " رییس جمهوری اسلامی ایران کرد.
رئیس جمهوری در این دیدار به مشترکات دینی ، و همکاری دو کـــــشور در چارچوب کنفرانس اسلامی اشاره کرد و گفت : کشورهای اسـلامی باید درصدد رسیدن به موقعیت و جایگاه شایسته تری در عرصه بین المللی باشند و دراین راستا، نزدیکی ایران و تونس می تواند سبب مجد و عظمت مسلمانان و دستیابی دولتهای اسلامی به جایگاه معتبرتر در جهان شود.
خاتمی بر موقعیت ممتاز ایران در خاورمـــیانه و تــونس در شمال آفریقا تاکید کــرد و آن را از مهمترین زمینه های همکاری و توسعه روابط دو کشور دانست.
سفیر جدید تونس درایران نیز در این دیدار به مشترکات تاریخی، فرهنگی و دینی دو کشور اشاره کرد و گفت : جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونـس دارای تمدنهای کهنی می باشند که ، ریشه در عمق تاریخ دارند و با عنایت به مشارکت برجسته خویش، درحفظ میراث انسانی و اسلامی می توانند به خود ببالند.
ناصر رمضان اظهار داشت : تــــونس از تحولات ایران درجهت توسعه و تعمیق روابط خود با کشورهای اسلامی و عربی استقبال می کند.
پ / ک
۰ نفر