۲۴ شهریور ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5725844
T T
۰ نفر

77062415: "شرح عکس" بیا پدر ، دلم تنک توست

۲۴ شهریور ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5725844
77062415: "شرح عکس" بیا پدر ، دلم تنک توست 0000000000000000000000000000000000000000000 تهران، ایرنا: 24 شهریور 1377 برابر با 15 سپتامبر 1998 بیا پــدر ، دلم تنک توست ، ببین در سرم باز آهنک توست ، تو در آسمان زندگی می کنی، چو آیینه تابندگی می کنی ، تویی حاضر و یاد تو می وزد ، به یادت قلب سینا می تپد ، تو سرمست مستی، من و مادر گریان، عطش نوش غم شب و روز حیران.
تصویر: سینا صارمی ، فرزند شهید گرانقدر محمود صارمی عکس از ایرنا- ابراهیم شاطری ع / و
۰ نفر