۱۹ تیر ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5718504
T T
۰ نفر
سفیراتریش در آمریکا، ریاست اتحادیه اروپا را به عهده می گیرد # تهران - ایرنا: 19 تیر 1377 برابر با 10 ژوئیه 1998 " هلموت تورک " ، سفیر اتریش در آمریکا، ریاست اتحادیــه اروپا را در تغییر به یک واحد پولی مشترک " یورو " در ماه ژانویه به دست خواهد گرفت.
روزنامه " واشنگتن تایمز" ، روز جمعه نوشت که وی ، همچنیــن زمینه را برای ورود 11 عضو جدید به بازار مشترک 15 کشور، کماکان آماده خواهد ساخت.
این روزنامه افزود: معهذا، " تورک " ، بیم آن دارد که بحـــران کوزوو ممکن است ، بار دیگر بی کفایتی اروپا در حل یک درگیری در زیر گـوش خود را به نمایش بگذارد.
وی، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت : در مورد بوسنی، اروپا در اولیــن آزمایش منطقه ای خود، مردود شناخته شد، امیدوارم که اروپا درس خـــــود را آمـــــوخته باشد.
روزنامه واشنگتن تایمز، نــــوشت: اتریش که در انتخابات ادواری ریاست اتحادیه اروپا روز اول ژوئیه بر انگلستان تفوق یافت، بـرای اولین بار است که از تشکیل این اتحادیه در سال 1995 ، ریاست شش ماهه آن را به عـــــهده می گیرد.
ع / و
۰ نفر