۹ تیر ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5717273
T T
۰ نفر
رئیس مجلس نمایندگان کلمبیا ازاصفهان دیدن کرد # اصفهان- ایرنا نهم تیر 1377 برابر با 30 ژوئن 1998 رییـــس مجلس نمایندگان کلمبیا روز دوشنبه درسفر به اصفهان از ابنیه مذهبی تاریخی این شهر دیدن کرد.
" کارلوس اردیلا بالستروس " و هیـات همراه دراین سفرازمساجد امام و شیخ لطف الله ، عمارت عالی قاپو و ســردر و بازار قیصریه در میدان بزرک و تاریخی امام اصفهان دیدن کرد.
پل های تاریخی خواجو و سی و سه پل، کلیسای وانک وچهل ستون ازدیگرمکان های تارخی سنتی اصفهان بودکه مورد بازدید رئیس مجلس نمایندگان کلمبیاو وهیات همراه اوقرارگرفت.
بالستروس در این سفر همچنین بامعاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان دیدار و در مورد توسعه روابط دوجانبه و افزایش ارتباطات فرهنگی مذاکراتی انجام داد.
* ز 139 *
۰ نفر