۵ تیر ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5716922
T T
۰ نفر

انگلیس به اسراییل هشدار داد

۵ تیر ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5716922
انگلیس به اسراییل هشدار داد # لندن - ایرنا: پنج تیر 1377 برابر با 26 ژوئن 1998 انگلیس به اسراییل درباره عدم پیشرفت روند صلح خاورمیانه هشدار داد.
"دریک فاچت" ، معاون وزیر امور خارجه انگلیس گفت: این به نفع اسراییل است که روند صلح خاورمانه را به پیش ببرد.
"فاچت"، در یک مصاحبه مطبوعاتی در لندن تاکید کرد: اگــر اسراییل به مخالفت خود با ادامه تلاش های صلح بر اساس قرارداد اسلو ادامه دهد تبعات و پیگردهای جدیدی از ان ظاهر خواهد شد.
فاچت ، هشدار داد: اگر اسرائیل در مهلت تعیین شده یعنـی ماه مه آینده برای اجرای تعهدات خود در قرارداد اسلو اقدام نکند، تلاش های صلح در معضلی بسیاری جدی قرار خواهد گرفت.
معاون وزیر امور خارجه انگلیس در امور خاورمیانه در ایــــــن مصاحبه مطبوعاتی تاکید کرد: اگر شرایط قرارداد اسلو تا ماه مه سال اینده عملـــی نشود، شرایط جدیدی از جمله احتمال دولت شدن حکومت خودگـــران فلسطین ممکن است پدید اید.
"فاچت"، گفت : انگلیس به فشار خود بر اسراییل ادامه خواهد داد تا از پیشرفت در مذاکرات صلح که اکنون در بن بست قرار گرفته اطمینان یابد.
وی، پیشنهاد کرد: مهلت زمانی تعیین شده به تمرکز افکار و ســـوق دادن روند صلح کمک خواهد کرد.
"فاچت" ، هشدار داد: موقعیت ناامیدکننده و استیصال فـزاینده فعلی به نفع هیچکس در منطقه خاورمیانه نیست و این خطر وجود دارد که تنش فعلی شـدت یافته و سرریز شود.
وی، افزود: انگلیس با طرح اسرائیل برای برگزاری همه پرسی در مورد خروج از ساحل غربی مخالف است و این طرح کاملا نامناسب است و با مفاد قـــرارداد اسلو تطابق ندارد.
وی ، با اشاره به موضوعات حساس دیگر در منطقه خاورمیانه و وضعیت عراق گفت: گزارش اخیر در مورد کشف عوامل گاز عصبی در عراق، مشــروعیت و اعتبار موقعیت این رژیم در تلاش برای لغو تحریمات را کاهش داده است.
"فاچت"، گفت: گزارش اخیر سبب خدشه دار شدن فعالیتهای عراق در طی چند ماه گذشته برای افزایش محبوبیت خود شده و لغو احتمالی تحریمات را بیشتــر به تعویق انداخته است.
به گفته فاچت ، عراق چنین وانمود می کرد که اختلاف دیگری وجود نـدارد و تحریم ها به تبع آن در آینده نزدیک لغو خواهد شد.
فاچت، گفت : همسایگان عراق باید به روشنی بدانند که تهدید ایــن کشور کماکان ادامه دارد و نظارت بر جنک افزار عراق مهم و ادامه آن ضروری است.
وی ، تصریح کرد: عراق ، به جای تفرقه انداختن در شورای امنیت سازمان ملل، توانسته است تا موضع گیری واحدی در حمایت از بازرسی جنک افزار ایجاد کند.
"فاچت"، افزود: بررسی مجدد تحریم های عراق بدون هیچ مخالفتــی در روز چهارشنبه صورت گرفت و در صورت عدم همکاری عراق ، این موضع گیـری مجددا در پاییز آینده در زمان بررسی مجدد تحریم ها، تکرار خواهد شد.
ع / و
۰ نفر