۳۱ خرداد ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5716355
T T
۰ نفر
جبهه خلق برای آزادی فلسطین یهودی سازی قدس را محکوم کرد # دمشق - ایرنا: 31 خرداد 1377 برابر با 21 ژوئن 1998 سخنگوی "جبهه خلق برای آزادی فلسطین" بــه رهبری "جــرج حبــش" سیاست اسراییل برای یهودی سازی قدس شریف را محکوم کرد.
"ماهر الطاهر" روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت، صهیونیست ها از مدت ها پیش طرح یهودی سازی قدس شریف و بقیــه سرزمین های اشغالی را به صورت منظمی آغاز کرده اند.
طاهر تاکید کرد ، طرح اسراییل برای یهودی سازی قدس برای تمامی جهان و کشورهای منطقه روشن و آشکار است و برای مقابله با آن بــاید به صورت عملی اقداماتی انجام شود، زیرا قدس فقط متعلق به مردم فلسطین نیست بلکـــه این شهر متعلق به تمامی مسلمانان است وحمایت از آن وظیفه تمامی کشورهای عربـی واسلامی است.
وی با اشاره به اینکه گفت وگوهای سازش نمـی تواند از قـدس حمایت کند ، خواستار مقابله و مبارزه مسلحانه با صهیونیست ها در تمامی سزمین های اشغالی شد.
طاهــر از سـازمان کنفرانس اسلامی که تصمیم مناسبی برای قدس گرفته است، خواست این تصمیم ها را عملی سازد.
* 139 *
۰ نفر