۳۰ خرداد ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5716255
T T
۰ نفر
رییس کمیسیون آشتی ملی با نماینده جدید سازمان ملل درتاجیکستان دیدار کرد # دوشنبه - ایرنا 30 خرداد 1377 برابر با 20 ژوئن 1998 رییس کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان روز شنبه با "یان کوبیش " نماینـــده جدید دبیر کل سازمان ملل در این کشور دیدار کرد .
"سیدعبدالله نوری" در این دیدار گفت ، با گذشت دو ماه از ارایه نـــام نامزدهای این اتحاد برای تصدی هشت پست دولتی هنوز ازسوی دولت اقدام مثبتی صورت نگرفته است .
رییس کمیسیون آشتی ملی و رهبر اتحاد مخالفان تاجیک افزود ، حکـــــومت تاجیکستان با تاخیر در مورد شریک کردن اتحاد مخالفان در قدرت و اجــــرای بعضی از دیگر بخش های قرارداد صلح قصد دارد زمان کمتری برای فعالیت هــای سیاسی به اتحاد مخالفان بدهد .
نوری افزود ، با تاخیر در اجرای موافقتنامه های صلح عملا اتحاد مخالفـان تاجیک فرصت فعالیت سیاسی و تبلیغاتی برای حضور فعال در انتخابات آینـــده مجلس را از دست می دهد .
وی در مورد نابرابری تعداد رزمندگان ثبت نام شده اتحاد مخالفــــان با سلاح هایشان گفت ، نیروهای اتحاد مخالفان تاجیک یک ارتش منظم نبوده انــد و به شکل چریکی می جنگیدند و به همین دلیل در هنگام جنک گاه چند نفر از یــک اسلحه استفاده می کردند .
"یان کوبیش " نماینده جدید دبیر کل سازمان ملل متحد در تاجیکستان نیـز در نخستین دیدار خود با "نوری" بر ادامه همکاری سازمان ملل با دولــــــت تاجیکستان و کمیسیون اشتی ملی برای برقراری صلح کامل در این کشور تاکیــد کرد .
وی همچنین با حمایت از تصمیم هیات سازش و رفع اختلاف در مورد قانــــون احزاب تاجیکستان اظهار امیدواری کرد تصمیمات این هیات که به تایید رییــس جمهوری نیز رسیده است از سوی مجلس عالی این کشور تصویب شود.
نماینده سازمان ملل در تاجیکستان امروز با نمایندگان کشورهای عضو گروه تماس صلح این کشور نیز گفت و گو کرد .
"یان کوبیش" قرار است در اغاز کار خود به بعضی از کشورهای ضامن صلـــح تاجیکستان از جمله جمهوری اسلامی ایران سفر کند .
۰ نفر