۳۰ خرداد ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5716219
T T
۰ نفر
رییس اکونا: کشورهای عضو اکو باید از یکدیگر حمایت خبری بکنند 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اسلام آباد - ایرنا 30 خرداد 1377 برابر با 20 ژوئن 1998 رییس "اکـونا" در مجمــع عمومی سران و مدیران عامل خبرگزاری های عضو، در پایتخت پاکستان گفت: کـــشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) باید به هنگام بروز مشکل برای هر یک از اعضای اکو از طریق جریان خبری به یکدیگر کمک کنند.
"فـریدون وردی نژاد" در مجمع عمومی سران و مدیران عامل خبرگزاری هـای عضو ســازمان همکاریهای اقتصادی ( اکو ) که از روز جمعه در اسلام آباد آغاز شده است، گــــفت هدف و ماموریت خبرگزاری اکو باید وحدت و خوشبختی اقتصادی کشورهای عضو باشد.
وردی نـژاد افزود: اخبارخـبرگزاری اکو همچنین باید زمینه های اختلافات کوچک و سوء تفاهم ها را برطـرف کند و هنگامی که اخبار به صورت منظم تبادل شود ، به صلح و تفاهم منطقه ای نیز منجر خواهد شد.
وی هـمچنــین از خبرگزاری هـای عضو خواست با تامین اطلاعات پایه امکان دسترسی به آخرین اطــلاعات و قوانین اقتصـادی را برای بازرگانان و کشورهای عضو فراهم کنند.
مــدیر عامل ایرنا همچنین پیشنهاد کـرد یک بانک اطلاعات غنی مشترک بین ده خبرگزاری عضو اکو تاسیس شود.
در عین حال "محمد آفتاب خان"، رییس خبرگزاری پاکستان گفت:خبر اقتصادی باید شامل آمار و ارقام دقیق باشد و از توصیفات کلی بپرهیزد.
آفتاب خان همچنین از خبرگزاری های عضو خـــواست اخــــبار تولیدی این خبرگزاری ها متکی به آمار و ارقام صحیح و قابل مراجعه به عنوان سابقه خبر باشد.
در این مجمع عمومی خبرگزاری هـای کشورهای عضو به بررسی عملکرد یک سال گذشته و برنامه ریزی آتی این خبرگزاری خواهند پرداخت.
نشست مجمع عمومی " اکونا" راه های توسعه همکاری های آمـــوزشی بـــین خبرگزاری ها، گسترش تبادل خبر و همکاری های فنی مــورد بررسی و گفت گو قرار می گیرد.
خبرگزاری های ایران ، آناتولی ترکیه و خبرگزاری پاکستان از سال گذشته تبادل خبر بین خود را آغاز کرده اند.
* 139 *
۰ نفر