۸ خرداد ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5713689
T T
۰ نفر
مالزی از مسابقه ازمایش های هسته ای ابراز تاسف کرد 000000000000000000000000000000000000000000000000 کوالالامپور - ایرنا هفت خرداد 1377 برابر با 28 می1998 مالزی روز جمعه در واکنش به انجام پنج ازمایش هسته ای پاکستـــان ، از مسابقه تسلیحاتی هسته ای پدید امده ابراز تاسف کرد0 دولت مالزی قبلا نیز از ازمایش هسته ای اخیر هند ابراز تاسف کرده بود0 "ماهاتیر محمد" نخست وزیر مالزی گفت : ازمایش های هسته ای پاکستــان به مسابقه تسلیحاتی هسته ای ادامه می دهد و این دگرگونی سالمی برای جهان نیست.
نخست وزیر مالزی افزود: جهان باید از مسابقه تسلیحاتی جلوگیری کند ولی به نظر نمی رسد به این امر و نیز به دستیابی به جهانی بدون جنک افزارهـای هسته ای توجهی داشته باشد0 ماهاتیر محمد گفت : جهان به تولید جنک افزارهای کشتار جمعی ادامه می دهد و انها را به هر کس مایل باشد می فروشد 0 نخست وزیر مالزی با تاکید بر ازمایش های هسته ای هند و پاکستان گفت :یک طرف جنک افزار پیشرفته می سازد و طرف دیگر با این ادعا که توانایی ســاخت این جنک افزار را دارد پاسخ می دهد و این روند به مسابقه تسلیحاتی می انجامد.
۰ نفر