۶ خرداد ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5713444
T T
۰ نفر

سقوط بی سابقه ارزش سهام در هنک کنک

۶ خرداد ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5713444
سقوط بی سابقه ارزش سهام در هنک کنک # پکن - ایرنا: شش خرداد 1377 برابر با 27 می1998 ارزش سهام در بازار هنک کنک بعد از ظهر چهارشنبه هنگام پایان کار این بازار به طور بی سابقه ای سقوط کرد .
به گزارش خبرگزاری شین هوا ، شاخص "هانک سنک " در بازار هنــک گنک به میزان 26/5 درصد یعنی 498 هزار و78 واحد کاهش یافت و به هشت میلیون و 983 هزار 43 واحد رسید.
این میزان سقوط ارزش سهام در ماه هــای اخیر که این بازار دچار تزلزل شده ، بی سابقه بوده است .
کارشناسان علت ایـــن سقوط ناگهانی را مشخص شدن نتیجه انتخابات شورای قانون گذاری این بندر و کسب اغلب کرسی های این شورا از سوی احزاب مخالف پکن توصیف می کنند.
ارزش سهام در بازار "شن جن" نیز به چهار میلیون و 182 هزار و 30 واحد رسید که نسبت به روز گذشته 20 هزار و 49 واحد افزایش یافت .
درهمین حال ارزش سهام در بورس شانگهای چین به میزان 9 هزار و 12 واحد بهبود یافت و به یک میلیون و 399 هزار و 54 واحد رسید.
* 139 *
۰ نفر