۱۳ فروردین ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5707083
T T
۰ نفر
ایران خواستار همکاری بین المللی برای حل مشکلات محیط زیست شد # دهلی نو- ایرنا: 13 فروردین 1377 برابر با 2 آوریل 1998 ایران از جامعه بین المللی خواست برای حفاظت از محیط زیست جهانی ، بطـور جدی و پیگیر تلاش کند.
"جواد ظریف" معاون وزیر امورخارجه ایران در امور بین المللی و حقوقی روز پنجشنبه در اولین مجمع عمومی صندوق جهانی محیط زیست در دهلی نو گفت: وضعیت محیط زیست جهانی پیوسته رو به وخامت است و به همین دلیل نیازمند توجه جدی جامعه بین المللی است.
وی افزود: تعهدهایی که در اجلاس زمین در ریودوژانیروی بـرزیـل به تصـویب رسید ، از جمله تعهدات مربوط به حفاظت از محیـط زیسـت ، هنــوز جامه عمـل نپوشیده است.
معاون وزیرامورخارجه ایران بر ضرورت طرح یک سیاست و برنامه متمرکز توسط کشورهای عضو صندوق محیط زیست ،گسترش حیطه اختیارات این صندوق در عرصه های مختلف ،هماهنگی طرحهای محیـط زیسـت کشـورهای عضـو صنـدوق با برنـامه های توسعه ای آنها،ساده کردن مقررات مربوط به دسترسی کشورها به منابع مالی این صندوق و مهمتر از همه ، تامیـن منابع مالی مورد نیاز و انتقال وسایل فنی پیشرفته و فن آوری تولـید آنها و اطـلاعات مربوط به مسایـل محـیط زیـست به کشورهای درحال توسعه تاکید کرد.
"ظریف" در مورد موضوع انتقال فـن آوری پیشرفته به کشـورهای درحال توسعه گفت: در حالی که تداوم طرحهای نو و پرمخاطره و بکارگیری فن آوری پیشرفته نیاز به بررسی دقیق دارد، مصلحت آن است که صندوق جهانی محیـط زیسـت نباید کشورهای در حال توسعه را تشویق به استفاده از فن آوری های آزمایش نشده که ممکن است بر مسایل اجتـماعـی و اقتـصادی این کشورها اثرات نامطلوبی داشته باشد ، بکند.
وی بر ضرورت تمرکز توجه همگانی درمورد برقراری موازنه بین منافع محلی و جهانی در طرحهای مورد حمایت صندوق جهانی محیط زیست ، مطمئن شدن از تامین منابع مالی این طرح ها، مشارکت موثر کشورهای کمک گیرنده در مراحـل مختـلف روند توسعه طرح ها، رعایت اصل "عمل اشکار" در تمامی فعالیت های این صندوق و افزایش استفاده از منابع انرژی پاکیزه مانند گاز طبیعی نیز تاکید کرد.
این همایش دو روزه روز چهارشنبه توسط "اتل بیهاری واجپایی" نخـست وزیـر جدید هند گشایش یافت.
وی هنگام افتتاح این همایش از کشورهای توسعه یافته خواست برای جلوگیری از فاجعه زیست محیطی معیارهای پخش گازهای سمی در هوا را بطور جدی به اجرا گذاشته و پخش مواد آلوده کننده محیط زیست را محدود سازند.
۰ نفر