۱۴ اسفند ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5705721
T T
۰ نفر
مسکو خواستار دخالت جامعه جهانی برای پایان دادن به اعمال طالبان شد # مسکو ، ایرنا: 14 اسفند 1378 برابر با 4 مارس 2000 وزارت امورخارجه روسیه در بیانیه ای خواستار دخالت سریع جامعه جهانی در افغانستان برای پایان دادن به عملیات تجاوزکارانه طالبان دراین کشور شد .
دربیانیه وزارت امورخارجه روسیه که روز شنبه درمسکو منتشرشد، امده است حوادث اخیر درافغانستان تهدیدی جدی و مهم برای امنیت وثبات منطقه به ویژه امنیت کشورهای همسایه بوده و ممکن است به بروز پیامدهایی در سرزمین های هم مرز بیانجامد .
وزارت امورخارجه روسیه دربیانیه خود تمامی مسئولیت افزایش خونریزی درافغانستان را برعهده طالبان و حامیان انان می داند .
براساس این بیانیه ، طالبان حمله وسیعی را علیه نیروهای مخالف آن در شمال شرقی و مرکزی و برخی دیگر از مناطق اغاز کرده که زمینه برای اقدامات نظامی طالبان با حمایت های پاکستان پدید امده است .
براساس این بیانیه ،طالبان و حامیان خارجی انها این بار نیز اصول قطعنامه سازمان ملل درمورد حل مناقشه وعدم دخالت درامور افغانستان را زیرپا گذاشته اند .
وزارت امور خارجه روسیه دراین بیانیه هشدار می دهد که تشدید درگیری ها در افغانستان می تواند به صورت جدی اجرای توافق های مربوط به انجام گفت وگوهای غیرمستقیم گروه های افغانی را که بامیانجیگری سازمان کنفرانس اسلامی قراراست هفته اینده در جده برگزار شود بغرنج وپیچیده تر سازد .
. ز .
۰ نفر