۸ اسفند ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5704947
T T
۰ نفر
میزان حمل بار و مسافر از طریق راه آهن جنوب شرق ایران افزایش یافت # اردستان،ایرنا: هشتم اسفند 1378 برابر با 27 فوریه 2000 مدیر کل راه آهن جنوب شرق ایران گفت : میزان حمل بار و جابجایی مسافر از طریق راه آهن جنوب شرق ایران ، امسال در مقایسه با سال گذشته به ترتیب 73 درصد و 10 درصد افزایش یافته است.
سید "کاظم حیان " روز یک شنبه در اردستان به ایرنا گفت : کاهش فاصله تهران - یزد از طریق خط آهن از 752 کیلومتر به 600 کیلومتر از جمله علل این افزایش است.
به گفته وی ، کاهش فاصله ، زمان مسافرت بین تهران و یزد را نیز از 10 ساعت به 5/7 ساعت تقلیل داده است.
۰ نفر