۳۰ بهمن ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5704106
T T
۰ نفر

وضع هوای مناطق مختلف ایران در 24 ساعت آینده

۳۰ بهمن ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5704106
وضع هوای مناطق مختلف ایران در 24 ساعت آینده # تهران،ایرنا: 30 بهمن 1378 برابر با 19 فوریه 2000 سازمان هواشناسی ایران گفت : در بررسی نقشه های پیشیابی فعالیت سیستم ناپایدار ضعیفی در نیمه شمالی کشور وجود دارد که این سیستم حرکت سریعی به سوی غرب دارد .
براین اساس از بعدازظهر "دوشنبه" از سمت غرب استقرار جریانات پایدار را خواهیم داشت تا روز چهارشنبه که مجددا سیستم دیگری از سمت غرب شروع به فعالیت خواهد کرد.
براساس همین گزارش وضع هوای ایران در 24 ساعت آینده به شرح زیر پیش بینی می شود.
- هوای سواحل جنوبی دریای خزر صاف تاقسمتی ابری که در بعضی از نقاط نیمه ابری بتدریج باافزایش دما وزش باد.
- هوای استانهای اردبیل ،آزبایجان غربی وشرقی ،کردستان ،قزوین ،همدان و زنجان صاف تاقسمتی ابری در بعضی از نقاط باوزش باد بتدریج با افزایش ابر و از اواخر وقت احتمال بارش برف وباران پراکنده .
- هوای استانهای کرمانشاه ،ایلام، لرستان، مرکزی و چهارمحال وبختیاری صاف تاقسمتی ابری از اواخر وقت باافزایش ابر و وزش باد.
- هوای استانهای کرمان، یزد، هرمزگان ،سیستان وبلوچستان صاف تاقسمت ابری گاهی باوزش باد دربعضی از نقاط باگردوخاک .
- هوای استان خراسان کمی تاقسمتی ابری باوزش بادگاهی نیمه ابری در منطقه شمال خراسان احتمال رگبار پراکنده و بتدریج صاف .
- هوای تهران وقم صاف تاکمی ابری وغبار آلود از اواخر وقت باافزایش ابر.
- هوای سایرنقاط صاف تا کمی ابری با وزش باد یاغبار محلی .
در 24 ساعت گذشته گرمترین و سردترین نقاط به ترتیب جاسک با حداکثر 27 درجه و فیروزه کوه با حداقل 17 درجه زیرصفرگزارش شده است .
/م.ک/
۰ نفر