۲۹ بهمن ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5703937
T T
۰ نفر
انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در مطبوعات کثیرالانتشارصبح کشور(2) # تهران، ایرنا 29 بهمن 1378 برابر با 18 فوریه 2000 در این بخش از گزارش روزنامه های انتخاب، ایران وبیان مورد بررسی قرار گرفته است. روزنامه های مذکور محورهای موضوعی "مشارکت سیاسی مردم"، "احزاب ، جناحهاو گروههای سیاسی"، "نقش وعملکردنهادهاومسئولین اجرایی انتخابات"، "ویژگی نامزدها" و "جایگاه مجلس ششم درانتخابات" را انعکاس داده اند.
انتخاب ------ روزنامه انتخاب در صفحه اول خود ، به محورهای موضوعی "مشارکت سیاسی مردم" ، "احزاب ، جناحها و گروههای سیاسی"، "نقش وعملکرد نهادها ومسئولین اجرایی انتخابات" و "ویژگی نامزدها" اشاره کرده است.
تیتر یک روزنامه به پیام رادیووتلویزیونی حجت الاسلام سیدمحمدخاتمی رئیس جمهوری خطاب به مردم اختصاص دارد که باعنوان "ایرانی ها، همه بیایند" محور موضوعی "مشارکت سیاسی مردم" را مورد توجه قرار داده است. همچنین در سوتیتری به نقل از ایشان محور موضوعی مذکور اینگونه منعکس شده است "مردم، مجلس، تبلور حضور و حاکمیت شماست" این روزنامه در تیتردیگری به "فراخوانی مردم به حضور گسترده در انتخابات" از سوی آیات عظام قم اشاره دارد.
روزنامه انتخاب محور موضوعی "احزاب، جناحهاو گروههای سیاسی" را درخبر گفتگوی اعضای شورای مرکزی دو حزب (مشارکت اسلامی و کارگزاران سازندگی ) درباره تشنج و درگیری میتینک حزب کارگزاران مورد توجه قرارداده است.
این روزنامه در تیتری با عنوان "حزب مشارکت: ما نبودیم ، کارگزاران: اخلالگران از مشارکت ، بودند فیلم و عکس داریم" به موضوع درگیریهای ایجاد شده بین دو حزب در سالن شهید افراسیابی اشاره دارد.
روزنامه انتخاب در رابطه با تیترفوق سوتیترهایی به نقل از منابع متعدد انعکاس داده است که در برگیرنده محور موضوعی "احزاب، جناحها و گروههای سیاسی" می باشد.
در یکی از سوتیترها به محکوم کردن اخلال درجریان میتینک حزب کارگزاران طی اطلاعیه ای ازسوی حزب مشارکت اشاره شده است. در سوتیتر دیگری به نقل از مسئول روابط عمومی کارگزاران، صدور بیانیه از سوی حزب مشارکت مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و در آن اینگونه مطرح شده است "لحن این اطلاعیه، خوب نیست ، نیازی به تهدید نبود، اگرچه انتظارداشتیم دراسرع وقت، حزب مشارکت، دخالت در این کار را تکذیب کند، اما صدور تکذبیه تا بعداز ظهر طول کشید." روزنامه انتخاب در سوتیتر دیگری به نقل از آقای صفایی فراهانی، دخالت حزب مشارکت را در بهم زدن میتینک کارگزاران نفی نموده و حادثه تشنج را محکوم کرده است.
همچنین درسوتیتردیگری به نقل ازآقای محمدهاشمی اخلال در میتینک به حزب مشارکت منتسب گردید.
"نقش و عملکرد نهادها و مسئولین اجرایی انتخابات" از دیگر محورهای موضوعی مورد توجه روزنامه انتخاب می باشد که در تیتری باعنوان "890 نفر از داوطلبان نامزدهای مجلس انصراف دادند" انعکاس یافته است. این روزنامه با استناد به آمار اعلام شده از سوی نهادهای ذیربط انتخاباتی اقدام به درج تیتر خبری فوق نموده است.
روزنامه انتخاب در راستای محور مذکور به موضوع بازدید رئیس جمهوری از ستاد انتخابات کشور وقرارگرفتن ایشان درجریان فعالیت آن ستاد اشاره دارد.
روزنامه انتخاب در ستون سرمقاله با عنوان "آری ! انتخاب شایستگان حق مردم است" به محور موضوعی "ویژگی نامزدها" اشاره دارد.
نویسنده در ابتدا انتخابات مجلس ششم را طلایی ترین موقعیت "برای نیروهایی که حساسیت و اهمیت آن راازمدتها پیش دریافته وشناخته اند" قلمداد کرده است که "توانسته اند بیش ازدیگران به برنامه ریزی و مدیریت امکانات و توانایی های مادی ومعنوی خود دست بزنند و برگه های بیشتری راازآن خودکنند." درادامه نقش مردم، مشارکت آنها در انتخابات و نوع انتخاب آنها مورد توجه قرارگرفته و بر استقلال عمل آنها تاکید شده است. نویسنده دراین رابطه اینگونه می نویسد:"... گرچه همه نهادهای مدنی و دولتی سیاسی موظف هستند، بنابه مصالح عمومی و ملی، همه مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کنند، اما نمی توانند در مقام مرجعیت هدایت کننده مردم، آنها را به انتخاب نامزدهای خاص وادارند. مردم انتخاب می کنند وهیچ کس صلاحیت آن را ندارد که به جای مردم انتخاب کنند..." تحلیلگر باتوجه به اینکه "بخش عمده ای از رای دهندگان را جوانان تشکیل می دهند" ویژگیهای یک نامزد انتخاباتی را چنین برشمرده است"...افرادی می توانند تن به چنین تعهدی بسپارند که نسبت به مردم صادق ، امین و وفادار باشند، هویت دینی را بشناسند، آرمان های امام و انقلاب اسلامی را دریافته باشند." نویسنده سرمقاله نقش مردم را مورد توجه قرارداده و به نوعی به گروهها توصیه می نماید که جو سیاسی کشور را ملتهب ننمایند و در این رابطه چنین می نویسد:"...پس برای تحقق انتخاب شایستگان از سوی مردم بایستی فضا را آرام نگه داشت و فضا را در غبار و تیرگی موهمات و شایعات ننهاد..." ایران ----- این روزنامه در تیترهای صفحه اول به محورهای موضوعی "مشارکت سیاسی مردم" و "جایگاه مجلس ششم در انتخابات" اشاره کرده است.
تیتر یک روزنامه با عنوان "همراه با خاتمی، حضور ملی در انتخابات" دربرگیرنده محور موضوعی "مشارکت سیاسی مردم" می باشد. این تیتر خبری به همراه عکس هایی از پلاکاردهای تبلیغاتی تعدادی از احزاب و گروههای سیاسی منعکس شده است.
"وعده دیدار ، فردا پای صندوق های رای" و "شرکت گسترده در انتخابات پشتیبانی از دولت خاتمی است" از دیگر عناوینی است که به منظور تاکید بر حضور مردم مطرح شده است.
علاوه بر تیترهای مذکور، روزنامه ایران پیام حجت الاسلام سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری خطاب به ملت ایران را در تیتری با عنوان "اینک نوبت خود مردم است" منعکس نموده و تیتر خبری "دعوت مراجع تقلید ازمردم برای شرکت گسترده در انتخابات مجلس" نیز در راستای محور موضوعی فوق و در جهت ترغیب مردم به شرکت در انتخابات مورد اشاره قرار گرفته است.
در عنوان خبری مربوط به "دعوت مراجع تقلید از مردم" سخنان آیات عظام فاضل لنکرانی ، مکارم شیرازی، نوری همدانی و صانعی به ترتیب بااین عناوین انعکاس یافته است: "شرکت در انتخابات امری لازم و واجب است وبی تفاوتی و یا بی اعتنایی به آن جایز نیست"، "همه قشرهای مردم خداجوی کشور ما باید به عنوان یک وظیفه الهی دراین انتخابات شرکت کنند"، "حتی یک رای هم سرنوشت ساز و موثراست" ، و "اصل حضور شکوهمند و افتخار آفرینی مردم در انتخابات، وظیفه یی اسلامی- ملی و سرنوشت سازاست." در تیترخبری این روزنامه تحت عنوان "نگاه اندیشمندان و متفکران به اهمیت رویداد فردا" به نقل از شخصیت های فرهنگی جامعه در محور موضوعی "جایگاه مجلس ششم در انتخابات" مورد توجه قرار گرفته است.
روزنامه ایران در سرمقاله امروز خود که درستون "اول دفتر" وتحت عنوان "برک زرین 29 بهمن" انعکاس یافته است بطور خلاصه و مجمل اهمیت انتخابات فردا را مورد توجه قرار داده است و اهمیت حضور مردم در انتخابات را تحت عنوان "حرکتی که قطعه اصلی و کامل کننده دوم خرداد است" برجسته نموده است.
بیان ---- روزنامه بیان در تیترهای صفحه اول محورهای موضوعی "مشارکت سیاسی مردم" ، "نقش و عملکرد نهادهاو مسئولین اجرایی انتخابات " و "جایگاه مجلس ششم در انتخابات" را منعکس نموده است.
روزنامه فوق بااختصاص تیتر یک خود به محورموضوعی "مشارکت سیاسی مردم" تحت عنوان "1000 روز پس از دوم خرداد حماسه ای دیگر بیافرینیم" دعوت به حضور گسترده مردم در انتخابات را مورد توجه قرار داده است.
روزنامه بیان با برجسته نمودن محور مذکور در تیتر دیگری با استناد به سخنان حجت الاسلام سیدمحمدخاتمی رئیس جمهور حضور مردم در انتخابات را کمک به رئیس جمهور تلقی می نماید. این روزنامه در تیتر دیگری از سوی ستاد هماهنگی دوم خرداد حضور مردم در انتخابات را پشتوانه ایران اسلامی عنوان می کند.
این روزنامه در راستای محور"مشارکت سیاسی مردم" و درجهت تاکید بیشتر برای شرکت گسترده مردم در انتخابات، به درج سخنانی ازحضرت امام خمینی (ره ) با عنوان "عزیزان من درروز تعیین سرنوشت کشور به پاخیزید و به صندوق های رای هجوم آورید" مبادرت نموده است.
در قالب محور موضوعی "نقش و عملکرد نهادهاو مسئولین اجرایی انتخابات" روزنامه بیان در تیتری به آمار نامزدهای انصرافی اشاره دارد.
این روزنامه درقالب محور موضوعی "جایگاه مجلس ششم در انتخابات" به تیتری تحت عنوان "تبلور انتخابات آزاد" اشاره نموده که مطلب آن به شکل گزارش در صفحات دیگر منعکس شده است.
ادامه دارد...
۰ نفر