۱۰ بهمن ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5701808
T T
۰ نفر
گسترش همکاری های تجاری و صنعتی میان ایران و لبنان بررسی شد # تهران ، ایرنا دهم بهمن 1378 برابر با 30 ژانویه 2000 گسترش همکاری های ایران و لبنان در زمینه خدمات فنی و مهندسی، تجاری و اقتصادی در دیدار معاون اتاق بازرگانی، صـنایع و کشــاورزی لبنان با رییس اتاق ایران بررسی شد.
" روبرت دباس " که در راس یک هیات صــنعتی و تجاری لبنان برای شـرکت در کمیسیون مشترک ایران و لبنان به تهران سفر کرده است، روز یکشنبه در دیدار با " علی نقی خاموشی " ، بازار لبنان را برای نفوذ به بازارهای کشورهای آفریقایی یک فرصت مناسب بین المللی ذکر کرد.
" دباس " با اشاره به توانمندی اقتصاد صنعتی ایران افزود : لبنان می تواند در جهت افزایش صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشورهای منطقه نیز نقش موثر و مطلوبی داشته باشد.
رییس اتحادیه صنعــتی لبنان نیز در این دیدار موقعیت صــنایع دارویی، معادن و فلزات را برای همکاری مشترک میان تهران و بیروت مناسب خواند.
" ژاک صراف" گفت : اتاق های بازرگانی ایران و لبنان با تاســیس یک شــرکت مشترک می توانند کالاها، اطلاعات و ظرفیت های بخش خصوصی دو کشــور را برای عرضه در منطقه و کشورهای ثالث معرفی کنند.
رییس اتاق ایران دراین دیدار امکانات و تجربیات لبنان را در زمینه های مالی، امور بانکی، خدماتی و جهانگردی ، فرصت مناســبی برای همکاری میان تهران و بیروت در کشورهای ثالث همچون کشورهای ماوراء قفقاز ذکر کرد.
" علی نقی خاموشی " با اشاره به تجربه مبارزه با تحریم های اقتصادی و جنک در ایران و لبنان، اعزام هیات های تجاری، اقتصـادی و تبادل تجربیات در این زمینه را میان تهران و بیروت مورد تاکید قرار دارد.
۰ نفر