۲۴ آذر ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5697128
T T
۰ نفر
فرمانده اسفور در بخش جنوب غربی بوسنی شرایط امنیتی دراین منطقه را مثبت توصیف کرد # سارایوو ، ایرنا: 24 آذر 1378 برابر با 15 دسامبر 1999 فرمانده نیروهای بین المللی تثبیت صلح در بوسنی هرزگوین (اسفور) ، در بخش جنوب غربی این کشور شرایط امنیتی در این منطقه را مثبت توصیف کرد.
" بیهاپرس " خبرگزاری بوسنی هرزگوین گزارش داد: ژنرال " فردی ویگرز " روز سه شنبه در بانیالوکا گفت که همکاری اسفــور با ارتش جمهوری صربسکا و فدراسیون بوسنی هرزگوین درمقایسه با گذشته بهبودیافته و هیچیک از دو نهاد حکومتی نمی خواهند وضعیت به چهار سال قبل که در بوسنی رخ داد، برگردد.
وی افزود: با کمک "اسفور" فرمانده نیروهای مسلح هر دو نهاد حکومتی در بوسنی هرزگوین (فدراسیون مسلمان- کروات و جمهوری صربسکا) بیش از 730 هزار قبضه اسلحه و 1450 کیلوگرم مواد منفجره را نابود کرده اند.
این فرمانده گفت: در منطقه تحت کنترل وی بیش از 250 هزار مترمربع از میادین مین پاکسازی و 350 مین از انواع مختلف نابود شده است.
وی افزود: در طول سال 99 بیش از 5600 بمب دستی، 800 عدد مین ، بیش از 800 کیلوگرم مواد منفجره و بیش از 300 هزار عدد انواع مهمات از بین مردم منطقه جنوب غربی بوسنی هرزگوین جمع آوری شده است.
۰ نفر