۲۳ آبان ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5693713
T T
۰ نفر
سومین جلسه محاکمه شمس الواعظین سردبیر روزنامه نشاط برگزار شد (1) # تهران ، ایرنا: 23 آبان 1378 برابر با 14 نوامبر 1999 سومین جلسه رسیدگی به اتهامات ماشاء ا000 شمس الواعظین سردبیرروزنامه توقیف شده نشاط مبنی بر جعل امضاو استفاده ازسندمجعول روز یکشنبه به صورت علنی درشعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست سعید مرتضوی برگزارشد.
رییس دادگاه در ابتدای جلسه با قرائت ماده 188 آئین دادرسی و تبصره 2 آن گفت : اگر متهم یا سایرین درکاردادگاه اخلال کنند به 48 ساعت بازداشت و براساس ماده 138 همین قانون در صورتی که وکلای مدافع ،اخلال ایجاد کنند دادگاه می تواند آنان را از یک تا پنج روز بازداشت کند.
نماینده مدعی العموم دراین جلسه بااظهارتاسف از بازداشت وکیل متهم به لحاظ اخلال در نظم دادگاه گفت: در نظام قضایی جمهوری اسلامی در مرحله تحقیقات مقدماتی و چه در جلسه دادگاه این متهم است که به سئوالات پاسخ می دهد.
شریفی افزود: شاکی یا نماینده او تکلیفی به پاسخ دادن به سئوالات متهم یا وکیل او ندارد، بنابراین سئوال اقای نعمت احمدی وکیل متهم در جلسه دوم از نماینده مدعی العموم وجاهت قانونی ندارد.
وی اظهارداشت ، اقای شمس الواعظین از بهمن ماه 1376 تاکنون چهار روزنامه باعنوان جامعه،توس ، نشاط و عصرآزادگان را سردبیری کرده که سه روزنامه اول به دلیل تخلفات ، لغو امتیاز شده است.
وی خطاب به وکیل متهم گفت : همه باید برمظلومیت و مظالمی که از سوی برخی مطبوعات به ساحت دین و مقدسات و ائمه می شود اشک بریزیم ، هجمه هایی که در مطبوعات زمان طاغوت سابقه ندارد.
وی افزود: اصل مقاله ای که حسین باقرزاده نوشته است باعنوان "اسلام را ازاعدام نجات دهید" در نشریه "پر" درخارج ازکشور به چاپ رسیده است ومطالب این مقاله به مراتب موهن تر از مقاله چاپ شده در روزنامه نشاط با عنوان "آیا خشونت دولتی مجاز است" است .
نماینده مدعی العموم اظهارداشت : در زمان چاپ این مقاله طبق اظهارات آقای شمس الواعظین، جلایی پور در لندن بوده و از آقای لطیف صفری نیز بر نمی آید که با چنین قلمی بنویسد لذا مامدعی هستیم که یا شمس الواعظین شخصا این مقاله را نوشته است و یا شخص دیگری بااستفاده ازاصل مقاله باقرزاده آن را نوشته و در نهایت به دستور شمس الواعظین در نشاط چاپ شده است .
وی خواستار حضور باقرزاده در جلسه دادگاه از سوی شمس الواعظین شد و گفت: شمس الواعظین باید او را به عنوان گواه در دادگاه حاضر کند تا اظهارات وی توسط دادگاه استماع شود.
شریفی افزود: ارایه نمابر حاوی مقاله باقرزاده از سوی شمس الواعظین نیز به قصد فریب دادگاه صورت گرفته است ، بنابراین ساختن آن متقلبانه و به دور از حقیقت است و براساس ماده 726 قانون تعزیرات تعقیب و مجازات جاعل نیاز به شکایت شاکی ندارد .
پس از سخنان نماینده مدعی العموم ، نعمت احمدی یکی از وکلای مدافع شمس الواعظین به دفاع پرداخت .
ادامه دارد....
۰ نفر