۱۹ آبان ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5693210
T T
۰ نفر

ششمین جلسه محاکمه عبدا...نوری (3)

۱۹ آبان ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5693210
ششمین جلسه محاکمه عبدا...نوری (3) # تهران ، ایرنا: 19 آبان 1378 برابر با 10 نوامبر 1999 درادامه جلسه، دادستان بااشاره به مصاحبه روزنامه خرداد(روزپنجم دی ماه سال گذشته )اتهاماتی را در زمینه ترویج فمینیسم و دفاع از تساوی حقوق زن و مرد و زیرسوال بردن احکام اسلامی (طلاق ) مطرح کرد.
رهامی در این زمینه تاکید کردکه این مصاحبه ناظر به بیان احکام اسلام نیست بلکه درباره مسایل اجتماعی برخی کشورهای اسلامی مانند الجزایر، عربستان، مراکش ،بوسنی ،ایران و مقایسه ان با فرانسه است.
وی بااشاره به موضوع طلاق که از سوی دادستان مطرح شد گفت: مساله طلاق از احکام مسلم اسلام نیست که نتوان ان را کم وزیاد کرد و هر نوع صحبت در این زمینه را خلاف احکام اسلام تلقی کرد.
رهامی باتاکید برطرح مباحثی مانندبه روزبودن نرخ مهریه و موارد مشابه و تضاد ان با قوانین قبلی تاکید کرد:حال اگراز این مطلب نتیجه بگیریم که قانون نویسهای ما قبلا کمی قدیمی ویامتفاوت فکر می کردند نتیجه گیری اشتباهی است ؟ رهامی گفت: این مقاله تساوی مرد و زن را ترویج نمی کند .
درادامه رییس دادگاه بااشاره به مقاله ی مندرج در روزنامه خرداد روز 25 اسفند ماه سال 1377 گفت: دراین مقاله عقل درمقابل دین ترسیم شده است.
وی افزود: عقلانیت در رقابت با دین به معنی زدودن و نفی مفاهیم قابل قبول نیست در حالیکه درمقاله مورد نظر تفکیک نهاد دین از دولت یکی از لوازم طرح روشنفکری دینی برشمرده شده است.
سلیمی تاکید کرد که بر اساس اموزشهای امام (ره ) دیانت عین سیاست و سیاست عین دیانت است و این مقاله اهانت به اسلام ناب محمدی است.
عبدا...نوری در پاسخ به این اتهام باابرازشگفتی ازجرم تلقی شدن یک اظهار عقیده گفت: بحث تضاد عقلانیت و دین در بین عقلا جایگاه گسترده ای دارد.
وی تاکید کرد: تمامی بخشهای این مقاله در خدمت دفاع از دین و دینداری است زیرا نویسنده از دولتی شدن دین می هراسد.
نوری گفت : براساس این مقاله،حکومت حق دخالت در دین و تسری یک قرائت از آن به جامعه را ندارد و نمی تواند دین را همچون ائین نامه هایش در جامعه جاری کند.
نوری افزود : منظور نویسنده ان است که نتیجه دین دولتی جز این نیست که به عنوان ابزاری برای توجیه قدرت قدرتمندان تنزل یابد.
وی گفت: منظور از تفکیک نهاد دین از نهاد دولت یعنی اینکه نهادهای دینی مانند مساجدازنهاد سیاست جداباشند نه اینکه دین از سیاست جدا باشد.
نوری خاطر نشان کرد:نمی توان با ابزارهای سیاسی، دیانت را بر اساس میل دولتیان سامان داد.
ادامه دارد...
۰ نفر