۱۹ آبان ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5693171
T T
۰ نفر

هشت عضو یک سازمان اسلامی ترکیه بازداشت شدند

۱۹ آبان ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5693171
هشت عضو یک سازمان اسلامی ترکیه بازداشت شدند # آنکارا ، ایرنا: 19 آبان 1378 برابر با 10 نوامبر 1999 ماموران امنیتی ترکیه سه شنبه شب ، هشت عضو یک سازمان اسلامی این کشور موسوم به "جبهه اسلامی شرق بزرک" را درشهر"ازمیت " بازداشت کردند .
به گزارش خبرگزاری آناتولی ، دربازرسی از منازل دستگیرشدگان برخی اسناد و مدارک درارتباط با فعالیت های سازمان " جبهه اسلامی شرق بزرک " به دست آمد .
آناتولی ادعاکرد دستگیرشدگان قصدانجام عملیات تخریبی درجریان کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا که هفته آینده دراستانبول تشکیل می شـــود داشتند .
هفته گذشته نیز 23 تن ازاعضای این سازمان درشهرهای استانبول ، قیصریه و قاضی آنتپ دستگیر شدند .
درپی ترور"احمد کیشلالی" نویسنده ترک دراواخر مهرماه گذشته برخی محافل در ترکیه مدعی شدند سازمان جبهه اسلامی شرق بزرک موسوم به "ابداج " درقتل وی دست داشته است .
تنها درشهراستانبول طی سال گذشته وامسال در20 مورد عملیات پلیس 166 تن ازاعضای این سازمان دستگیر شده اند .
سازمان جبهه اسلامی شرق بزرک از سال 1370 با هدف تشکیل یک دولت اسلامی در ترکیه علیه رژیم لاییک این کشور مبارزه می کند .
"صالح میرزابی اوغلو " رهبر و گروهی ازاعضاء این سازمان هم اکنون در زندان به سر می برند .
این سازمان باگرایشات اسلامی طرفدار تاسیس حکومت اهل سنت به شیوه عثمانی درترکیه است .
۰ نفر