۴ آبان ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5691502
T T
۰ نفر
"عنان" از آمریکا به خاطر اشکال تراشی در کمک به عراق انتقاد کرد # سازمان ملل ، ایرنا: 4 آبان 1378 برابر با 26 اکتبر 1999 "کوفی عنان" دبیر کل سازمان ملل از آمریکا به خـاطر جلوگیری از تصویب قراردادهای مربوط به فروش کالا به عراق انتقاد کرد.
عنان در نامه ای به رئیس شورای امنیت که متن آن روز سه شنبه منتشر شد، نوشت: تعداد قراردادهایی که جلـو تصویب انها گرفته شده در دو مــاه گذشته به 572 فقره رسیده که ارزش آنها معادل حدود 700 میلیون دلار است.
همه قـــراردادهایی که عـراق برای خرید کالا با شرکت های مختلف منعقد می کند ،باید به تایید کمیته تحریم عراق در سازمان ملل برسد.
ایـن کمیته از اعضای شورای امنیت تشکیل شده و آمریکا به عنوان یکی از اعضای آن اغــلب بـا این بهانه که بعضی کالاهای مورد درخواست عراق استفاده دوگانه دارند ، مانع از تایید قرارداد می شود.
عنان در نامه خود صراحتا از آمریکا نام نبرده است اما از آنجا که 450 فقره از 500 قراردادی که به تایید کمیته نرسیده از جانب آمریکا بوده ،هدف انتقاد عنان روشن است . انگلیس مانع عقد بقیه قراردادها شده است.
عـراق که تحت تحریم سازمان ملل است در چهارچوب اجرای برنامه " نفت در مقابل آذوقه" نفت صـــادر می کند و با بخشی از درآمد حاصله کالاهای ضـروری خود را خریداری می نماید.
ســازمان ملل روز سه شنبه گزارش داد ، صـادرات نفت عراق هفته گذشته از میزان صادرات قبل از جنک خلیج فارس فزونی گرفت و از مرز دو میلیـون و 940 هزار بشکه در روز گذشت.
شــورای امنیت قرار است طی چند روز آینده درباره دو برابر کردن سهمیه عراق بـرای تجهیز صنعت نفت این کشور تصمیم گیری کند . این سهمیه هم اکنون 300 میلیون دلار است.
۰ نفر