۵ مهر ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5687579
T T
۰ نفر

اردن خواستار گسترش روابط حسنه با ایران شد

۵ مهر ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5687579
اردن خواستار گسترش روابط حسنه با ایران شد # بیروت ، ایرنا: 5 مهر 1378 برابر با 27 سپتامبر 1999 " عبدالاله الخطیب " وزیر امور خارجه اردن گفت: امان خواهان گسترش روابط حسنه با تهران است .
الخطیب در گفتگویی با روزنـامه عرب زبان الحیات که روز دوشنبه منتشر شد ،افزود: مردم اردن به ایران بعنوان یک کشور همسایه مسلمان و یکی از طرفهای اساسی در منطقه می نگرند .
وی اضافه کرد: امان امیدوار است روابط کشورهای عرب با ایران به ویژه مناسبات امان و تهران در چارچوب منافع مشترک واحترام متقابل گسترش یابد .
وی گفت : اردن به هدف داشتن روابط خوب باایران از ارایه هرگونه ابتکار عملی کوتاهی نمی کند.
۰ نفر