۲۳ تیر ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5678942
T T
۰ نفر

انتخابات شوراهای شهر در اردن اغاز شد

۲۳ تیر ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5678942
انتخابات شوراهای شهر در اردن اغاز شد # امان ، ایرنا : 23 تیر 1378 برابر با 14 ژوییه 1999 انتخابات شوراهای شهر در اردن روز چهارشنبه همزمان در تمام شهرها و به مدت یک روز با شرکت حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر برای انتخاب 280 شورا اغاز شد.
اعضای شورای شهرامان 40 نفر هستند که 20 تن از سوی مردم انتخاب و 20 تن دیگر به اضافه شهردار از سوی هیات دولت منصوب می شوند.
دوره فعالیت شوراهای شهر چهار سال است و احزاب و گروههای مختلف سیاسی برای کسب ارای بیشتر از یک هفته پیش به رقابت پرداخته اند.
در میان این احزاب و گروهها جبهه عمل اسلامی امیدوار است که 80 درصد ارا به کاندیداهای خود اختصاص یابد .
نتایج نهایی شمارش ارا روز پنجشنبه از سوی وزیرشهرداریها، شهرها و روستاها اعلام خواهد شد.
۰ نفر