۱۵ خرداد ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5674396
T T
۰ نفر
پذیر ش طرح صلح کوزوو با واکنش احزاب صربستان روبرو شد # سارایوو ، ایرنا: 15 خرداد 1378 برابر با پنجم ژوئن 1999 پذیر ش طرح صلح کوزوو توسط "اسلوبودان میلوشوویچ" رییس جمهوری یوگسلاوی و مجلس صربستان، با واکنش های مختلف احزاب صربستان روبرو شد.
رادیو بوسنی هرزگوین ، روز شنبه، اعلام کرد: "ووک دراشکوویچ" رهبر حزب احیای حرکت صربستان، در واکنش به طرح صلح کوزوو گفت که ، روز بـزرگی برای صلح وآینده صربستان و یوگسلاوی به شمار می آید و سازمان پیمان آتلانیتک شمالی (ناتو) دیگر دشمن ما نیست.
" نبویشا چوویچ " رهبر حزب دمکراتیک آلترناتیو صربستان نیز گفت: مجلس صربستان طرح صلحی را پــذیرفت که مجبور به آن شدیم و آنچه را می توانستیم بدون جنک بدان دست یابیم ،پذیر فتیم.
حـزب حاکم سوسیالیست صربستان نیز اعلام کرد که از این طرح صلح ، حمایت می کند، زیرا علاوه بر دستیابی به صلح و متوقف شدن بمباران های جنایت آمیز یکپارچگی یوگسلاوی حفظ خواهد شد.
جامعه شهروندان صربستان نیز اعلام کرد: سرانجام ، واقعیت پذیر فته شد و حکومت فعلی کشور باید هرچه سریعتر انتخابات جدیدی برگزار کند.
جامعه چـــپ گرایان یوگسلاوی نیز در واکنشی گفت: از نتایج مثبت مقاومت قهرمانه دو ماهه در مقابل تجاوز ناتو این است که کوزوو، جزو یوگسلاوی باقی خواهد ماند.
حزب "دمکراتیک" صربستان از تصمیم حاکمان بلگراد استقبال کـرد و افزود که این تصمیم ، پس از آن گرفته شد که ویرانی و کشتار در کشور صورت گرفت.
حزب "رادیکال" صربستان به رهبری "ویسلاووششل" ، در واکنش به پذیر ش طرح صلح کوزوو نیر اعلام کرد که ما از ورود احتمالی متجاوزان ناتـــو به کوزوو استقبال نخواهیم کرد.
طرح صلح ارائه شــده از سوی فرستادگان روسیه و اتحادیه اروپا در مورد کوزوو روز پنجشنبه توسط مجلس صربستان و رییس جمهوری یوگسلاوی پذیر فته شد.
در این طرح ، خروج نیروهای صرب از کوزوو ، تامین امنیــت برای بازگشت آزادانه آوارگان کوزوویی ، استقرار نیروهای بین المللی در کوزوو و رعایـت مفاد طرح صلح " رامبویه " درباره بحران کوزوو ، که منجر به خودمختاری آن خواهد شد ، از شرایط قطع حملات ناتو به یوگسلاوی اعلام شده است.
"ه - ج"
۰ نفر