۳ خرداد ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5672723
T T
۰ نفر
مشروح مصاحبه رییس جمهوری ایران با شبکه تلویزیونی الجزیره (3) # تهران ، ایرنا : سوم خرداد 1378 برابر با 24 می1999 سئوال : جناب آقای رییس جمهور ، بی تردید خوشبینی حضرتعالی در قبــال کشور خود - ایران - قابل تقدیر است ، ولی در مورد آمریکا، حضرتعالی یکسال و اندی قبل گفت و شنود با مردم آمریکا را پیشنهاد نمودید ، ولــی چند ماه پیش خانم " مادلین آلبرایت " وزیـر امور خارجه آمریکا بطور آشکار پیشنهاد مذاکره سیاسی با ایران را مطرح ساخت و جنابعالی هفته پیـــش با مخـالفـان فلسطینی در دمشق دیدار و گفت وگو نمودید ، در واکنش این اقدام ، مـــعاون وزیر امور خارجه آمریکا بطور صریح اظهار داشت: دیدار آقای محمدخاتمی رییس جمهوری ایران بـا مخالفان فلسطینی پاسخ منفی به طرح پیشنهادی آمریکا برای انجام مذاکره، می باشد. آیا اظهارات مارتین ایندیک معـاون وزیر امور خارجه آمریکا درک درستی از این اقدام محسوب می شود؟ آیا جناب آقای خاتمی و جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد مذاکره سیاسی با ایالات متحده آمریکا را رد می کننــد؟ موضوع دیگری که همواره از آن سخن می گوئید، این است که ایالات متحده بـاید حسن نیت خود را به اثبات رساند ما می خواهیم بدانیم چه انتظــاری از ایالات متحده آمریکا دارید تا جدیت و صداقت خود را در قبــال جمهوری اسلامی ایران به اثبات برساند؟ رئیس جمهوری : ببینید همین برخوردی کـــه آمــریکائی ها می کنند یکی از زمینه های سوء تفاهم و بدبینی ماست بــا آنهــا . اینکه کشوری برای اینکه نیازهای آمریکا را تامین کند از همه اصول و موازین و تشخیص های خودش صرف نظر کند این یعنی آشتی یکطرفه که یک نفر حــق داشته باشد هرچه می خواهد تحمیل کند و طرف تسلیم محض بشود. ما مصالــح و تشخیص های خودمان را داریم. اینکه پذیرش تعریفی که آمریکا از تروریسم به عمل می آورد ،شرط این باشد که ما با او رابطه برقرار کنیم، این یک خواست خودخواهانه است وما هیچوقت نمی پذیریم.
ما تعریف خودمان را داریم. ما ضدتروریسم هستیم، ما قربانی تروریسم هستیم، دین ما خشونت را نفی کرده است، دین ما خونریزی را نفی کرده است ، دیـن ما دین جدال احسـن است ، دینـی است که بر عقل و بر کرامت انسان تکیه می کند و نیز انقلاب ما انقلاب آزادی بخش است. انقلابی که مردم را بــر سرنوشت خودشان حاکم کرده است و حتی امروز این مظاهر دمکراسی کـه در ایــران هست خیلی از کسانی که از ایران خوششان نمی آید ایـــن را به عنوان یک نقطه ضعف می دانند در حالی که در کشورهای غربی بیش از این اختلافات وجود دارد. این نشان دهنده ان است که ما وارد مرحــله جدید دمکــراتیزه کردن جامعه مان بر اساس اسلام شده ایم.
حالا اینکه آمریکا از کسانیکه از سرزمین شان دفــاع می کنند ، بـه عنوان تروریست نام ببرد و خواسته باشد که همــه دنیا بگویند که حرف آمریکا درست است، این به نظر ما یک تحمیل است ، ما گفتیم در امر فلسطین ، هیـــچ دخالت عملی نداشته ایم ، اما یک آرمان داشته ایم و یک خواست داریم که آن خواست را خواست بشری و خواست ملت فلسطین می دانیم. و آن اینکه کسی که صاحب سرزمین و صاحب خانه است ، بـــاید در خانه خودش حاکم باشد. نمی شود کسی را از بیرون آورد و بر او تحمیل کرد و بعد به زورخواست آنهایی که مورد غصب و ستم قرار گرفته اند به آن تن بدهند. طبیعی اسـت که در خود فلسطین سرکوب وجود دارد، شکنجه وجود دارد، اختناق وجود دارد ، وضع فلسطینیان و اعراب و مسلمانها و فلسطینیهای قبلی در فلسطین بد است . خــوب عده ای از انسانهایی که خواستار آزادی سرزمینهایشان هستند ، خواستار زندگی انسانی در درون سـرزمین آباء و اجدادیشان هستند ، طبعا مبارزه می کنند ، این مبارزه را نمی توانید اسمش را تروریسم بگذارید ولو اینکه امــریکا این را تروریسم بخواند. طبیعی است که ما هر گونه تلاش انسانی را که برای مبارزه با غصب و ستم باشد تایید می کنیم و این به معنی آن نیست که ما کمک می کنیم یا کمک تسلیحاتی می کنیم ، فـقط تایید سیاسی می کنیم و طبیعی است که این اصل را داریم و معتقد هم هستیم که تا آن روزی که حقوق حقه ملت فلسطین شناخته نشود صلحـ-ی برقرار نمی شود چه آمریکا بخواهد چه دیگران بخواهند یا نخواهند.
سئوال : حتی با آمدن " ایهود باراک " صلح برقرار نخواهد شد؟ "رییس جمهوری: ببینید من فکرمی کنم که در سیاست اصولی اسراییل، تغییری ایجاد نمی شود. سیاست اصلی که ما معتقدیم به صلح واقعی منجر می شــود ، این است که هر فلسطینی اعم از یهودی ، مسلمان و مسیحی که فلسطینی است ، حـــق تعیین سرنوشت خودش را داشته باشد و اگر ما بیاییم این مسئله را بهم بزنیم و بگوییم بخشی از فلسطینی ها و بخشی از کسانی که از خارج آمده اند در فلسطین، حق حاکمیت دارند ، شهروند درجه یک هستند و دیگــران شهروند درجه دو هستند یا باید تسلیم بشوند یا آواره بشوند یـــا به زندان بروند، این هیچگاه یک صلح واقعی را مستقر نخواهد کرد و من فکرنمی کنم بین حزب کارگر و حزب لیکود در اصل قضیــه تفاوت عمده ای وجود داشته باشد. ممکن است در تاکتیک ها تفاوت هایی وجود داشته باشد ، ما هم آرزومند زمانی هستیم که در فلسطین اشغالی و در خاورمیانه و در دنیا صلح ، برقرار بشود.
پایه صلح خواست مردم است و اگر این خواست وجود نداشته باشد صلح، سازش تحمیلی است و به نتیجه نمی رسد.این حرفی که ما می زنیم یک حرف فلسفی است نه سیاسی.تاریخ هم نشان داده گاهی تجاوز قرن ها طول کشیده ولـی بالاخره از بین رفته و مساله را دگرگون کرده است. ببینید ماخواستار صلحهستیم، ما خواستار تفاهم هستیم، اما هیچگاه از اصول اساسی خودمان کـــه معتقدیم اصول انسانی اســـت ، اصول منطبق با حقوق بشر است ، اصول منطبق با کرامت انسان است و اصولی است که اگر رعایت بشود صلح واقعی و تفاهم در دنیا مستقر می شود ،دست بر نمی داریم . حالا اگر آمریکاییها منظورشان ایـن است که ما از همه اصول و موازین مان دست برداریم تا با آنها بتوانیم کنار بیاییم مطمئن باشند کـــه این چنین چیزی تحقق پیدا نخواهد کرد و برای تحقق ایـن چیز این آمریکائیها هستند که باید در بینش شان نسبت به عالم و در نسبت به حتی مصالح ملی دراز مدت خودشان تجدید نظر کنند.
سئوال :جناب آقای رییس جمهور، به مناقشات و اختلافات گذشته میان ایران و جهان عرب از یکسو و جهان غرب از سوی دیگر اشاره فرمودید ، و بارهــا از این مشکلات بزرک ، با تعبیر "سوء تفاهم" میان طرفین یاد کردید، بعضی اعتقاد دارند در واقع دیدگاه ایران نسبت به اعراب تغییر پیدا نکرده اســت ، بدین سان مردم ، دولت ها ، میراث تاریخی ، اعتقادات حاکم بر ملــت ها نمی توانند حقایق جغرافیای سیاسی را تغییر دهند و آنچه تغییرکرده فقط شیوه های برداشت و تحقق آن است و این همان اتفاقی است که بین ایران و امارات عربــی متحده بوجود آمده است و اختلاف بر سر جزایر دلیل این مدعاســـت . بــرخی می گویند نمی توانند درک نمایند که چگونه ایران در لبنان یک قدرت آزادیبخش است ولی در خلیج ( فارس ) قدرت اشغالگر به شمار می آید ، دیگـران نیز اعتقاد دارند ایران دو چهره دارد، یکی چهره عقــاب گونه که شمشیر آزادیبخش حضرت علی را در لبنان به دست گرفته و دیگر چهره روباه گونه که شمشیر استعماری شـاه را در خلیج (فارس ) در دست دارد. کدام یک از این دو چهره را تاییــد می کنید؟ ادامه دارد
۰ نفر