۲۹ فروردین ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5668205
T T
۰ نفر
سرمقاله روزنامه ایران با عنوان " گفتار یا کردار، کدامیک ؟!" # تهران ،ایرنا: 29 فروردین 1378 برابر با 18 آوریل 1999 روزنامه صبح " ایران" روز یکشنبه در سر مقاله خود نوشت: اظهارات اخـیر "بیل کلینتون" رییس جمهوری آمریکا در خصوص روابط با ایران، در نوع خــود، فصل نوینی از نگرش دولتمردان این کشور، به سوی ایران "در کلام"، به حــساب می آید.
طـرح این نکته در سخنان رییس جمهوری آمریکا که می گوید: "باید بپذیریم جمهوری اسلامی ایران، احتمالا مورد بی مهری کشورهای غربی قرار گرفته است"، نشان از درک واقعیات داشته و به نوبه خود، می تواند فاصله گرفتن از "تعصب" شعار زدگی و لفاظی سنتی در برابر ایران تلقی شود.
سیطــره دیدگاه نژادپرستانه صهیونیست ها بر مواضع دولت آمریکا در قبال ایران، بر کسی پوشیده نیست و تاکنون، مانع از درک واقعیات در برابر ایران شده است. دولت آمریکا باید بر اساس منافع آمریکاییان نگاه خود را نسبت به ایران اصـلاح کند و اظهارات بیل کلینتون نیز، می تواند شروعی در این رابطه باشد.
آمریکایی ها، عموما نگاه مغرورانه یی به سایر کشورها داشته و این نگاه تاکنون ، موجب گردیده تا در گــذر زمــان ، فاصله یی عمیق بین این کشور با سایر کشورها، از جمله ایران به وجود آید.
کلینتون، در سخنان خود تصریح می کند، برای گفت و گو با ایران، لازم است واقعیت های گذشته را کاملا انکار نکنیم و می افزاید: به نظر می رسد آمریکا و کلا فرهنک غرب، دوست ندارد برخی از شکایــت های مــلت های دیگر را معتبر بشمارد، اما اگر بخواهیم در روابط با ایران به نتــیجه برسیم، چاره یی جز معتبر دانستن این نارضایتی ها و شکایت ها نداریم . به نظر می رسد نه تنها زمان رجز خوانی و رد و بدل کردن کلمات و ... به پایان رسیده، بلکه وقت آن است که برای رسیدن به نتیجه، گام عملی برداشته و چاره اندیشی کنیم.
روابط ایران و آمریکا، موضوعی است که علاوه بر تاثیرات دو جانبه، اکنون نگاههای منطقه یی و بین المللی را نیز به سوی خود معطوف داشته ، زیرا بی تردید، به دلــیل اهمیت راهبردی، نقش حساس منطقه یی و بین المللی در صحنه سیاسی و موقعــیت جـغرافیایی و اقتصادی ایران، این موضوع برای سایــــــر کشورها غیر مهم تلقی می شود.
اکــنون بایــد آمریکایی ها، با مروری کوتاه بر پرونده روابط دو کشور، راهکارهای تازه یـــی را در راه خواست خود، یعنی برقراری مناسبات میان دو کشور، جست و جو کنند. راهکاری که از یک سو به اعتماد از دست رفته و احساس بــرتری طلبی آمریکایی ها در برابر ایران پایان دهد و از سوی دیگر ، بطور عمــلی حسن نیت آنان را به اثبات برساند. بی تردید، در رفتار بین المللی ، منافع طرفین، عامل برقراری هر گونه رابطه تعریف شده و در این گذر، اعتماد و فراهم کردن احساس حسن نیت، زمینه ساز هر گونه " شروعی" خواهد بود.
* پ . ی *
۰ نفر