۲۸ فروردین ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5668055
T T
۰ نفر
ایران، متن یک یادداشت اعتراض به عراق را،جزو اسناد سازمان ملل منتشرکرد # سازمان ملل،ایرنا: 28 فروردین 1378 برابر با 17 آوریل 1999 جمهوری اسلامی ایران، متن یک یادداشت اعتراض وزارت امور خارجه را، به سفارت عراق در تهران، در رابطه با ترور سپهبد " علی صیادشیرازی " جــزو اسناد سازمان ملل، منتشر کرد .
متن این یاداشت اعتراض همراه با نامه ای از سوی " مهدی دانش یزدی " سفیر و کاردار جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحـد، روز جمعـه به عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت، منتشر شد .
در یادداشت اعتراض وزارت امور خارجه، که در تاریخ 23 فروردین ماه 78 خورشیدی به سـفارت عـراق در تهران تسـلیم شد، با اشـاره به اینکه گروه تروریستی منافقین مسوولیت ترور سپهبد " علی صیادشیرازی " راپذیر فته ، آمده است: این حمله بدون هماهنگی مقام های عراقی نمی توانست طراحی شود .
یادداشت اعتراض ادامه می دهد، " با توجـه به این حقـیقت کـه این گـروه (منافقین ) اقدامات تروریستی خود را در بغداد طراحی می کند و چنین اقداماتی که اخلال در امنیت جمهوری اسلامی ایران، کشور همسایه عراق است، نمی تواند بدون هماهنگی مقام های عراقی صورت پذیر د، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به میزبانی از گروه تروریستی منافقین و سازمان دادن به آن و همچنین در اختیـار قرار دادن تسهـیلات و کمک به آنهـا در ارتکاب اقـدامات تروریستی به شدت اعتراض می کند . " وزارت امور خارجه ایران، از دولت عراق خواسته است، عاملان طراحی این اقدام تروریستی را شناسایی کرده و به ایران مسترد کند و از کمک و سازمان دادن به این گروه تروریستی خودداری نماید .
در پایان یادداشت اعتراض وزارت امور خارجه آمده است: جمهـوری اسلامی ایران، حق خود را در زمینه دفاع مشروع به منظور حفاظت از امنیت ایران در مقابل اقدامات تروریستی برای خود محفوظ می دارد .
*الف.ع*
۰ نفر