۲۶ فروردین ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5667917
T T
۰ نفر
سخنان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه دمشق # دمشق،ایرنا: 26 فروردین 1378 برابر با 15 آوریل 1999 رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دانشگاه دمشق گفت : ادیبان، شعرا و زبان شناسان ایرانی خدمات بسیار بزرگی به غنی سازی ادبیات عرب کرده اند.
محمد علی آذرشب در پایان میزگرد هفته فرهنگی دانشکده ادبیات دانشگاه دمشق در سخنانـی از تمامی پژوهشگران خواست، در مورد نقش ادیبان ایرانی در زمینه غنی سازی ادبیات عرب، دست به تحقیقات بزنند.
وی باتوجـه به ممزوج بودن ادبیات عرب باادبیات فارسی، خواستار تشکیل اتحادیه ادیبان مسلمان شد.
وی با اشـاره به ارائـه طرح تشکیل اتحادیه ادیبان مسلمان بـه سازمان کنفرانس اسلامی گفت: زمینه تشکیل چنین نهادی هم اکنون بیش از هرزمان دیگری مهیا است.
۰ نفر