۲۶ فروردین ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5667858
T T
۰ نفر

بهای برق مصرفی در تاجیکستان پنج برابر شد

۲۶ فروردین ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 5667858
بهای برق مصرفی در تاجیکستان پنج برابر شد # دوشنبه ، ایرنا: 26 فروردین 1378 برابر با 15 آوریل 1999 دولت تاجیکستان بهای هر کیلووات برق مصرفی برای شهروندان ایــن کشور را پنج برابر افزایش داد.
نشریات هفتگی تاجیکستان روز پنجشنبه نوشتند : بهای هرکیلوات برق مصرفی برای مردم و موسساتی که از بودجه دولت استفاده می کنند از 5/0 روبل به 5/2 روبل افزایش داده شده است.
بر اساس تصمیم جدید دولـت تاجیکستان مصرف بیش از 150 کیلووات برق توسط خانواده ها با نرخ هر کیلو وات 5/8 روبل محاسبه می شود.
بهای برق مصرفی کارگاهها ، واحـــدهای تولیدی و موسسات غیر دولتی همچون قبل معادل 35/1 سنت آمریکا است که بر اساس ارزش رسمی دلار محاسبه می شود.
در بیانیه دولت تـاجیکستان در مورد افــزایش قیمت برق گفته شده است این افزایــش در چهارچـوب برنامه اصلاحات اقتصادی میان مدت این کشور و برای حل مشکلات تولید برق صورت گرفته است.
افــــزایش قیمت برق در تاجیکستان در حالی است که شهروندان این کشور هم اکنون صدها میلیون روبل به شرکت برق تاجیک بدهی دارند.
عدم پرداخت این بدهی ها شــــرکت برق تاجیکستان را با کمبود اعتبار برای تعمیر و نگهداری نیروگاهها مواجــه کرده و در نتیجه تولید برق کاهش یافته است.
هـــم اکنون در بیشتر روستاها و مناطق شهری تاجیکستان توزیع نیروی برق به صورت سهمیه بندی است و بسیاری از این مناطق در روز سه تا چهار ساعت برق دارند.
* ز. ی *
۰ نفر