۲۷ اسفند ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5665003
T T
۰ نفر
بوسنی، از ابراز تمایل کرواسی برای روابط دوجانبه استقبال کرد # سارایوو، ایرنا: 27 اسفند 1379 برابر با 17 مارس 2001 وزارت امور خارجه بوسنی و هرزگوین، از ابراز تمایل کرواسی برای روابط دوجانبه استقبال کرد. وزارت امور خارجه بوسنی، روز جمعه با انتشار اطلاعیه ای ، اعلام کرد : گسترش روابط با کشورهای همسایه در برنامه های دولت بوسنی ، از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است. وزارت امور خارجه کرواسی روز چهارشنبه اعلام کرد : کرواسی با توجه به تمامیت ارضی ، حفظ استقلال و احترام به حقوق ملتها، تمایل به گسترش ارتباط با کشورهای همسایه را دارد. در اطلاعیه وزارت امورخارجه کرواسی آمده است : کرواسی در مورد ایجاد ثبات و امنیت ، اصلاح و توسعه اقتصادی ، پیوستن بوسنی به اتحادیه اروپا و اجرای قرارداد صلح دیتون ، از بوسنی حمایت و پشتیبانی خواهد کرد. معاون مجلس ملی کرواسی ، روز پنجشنبه اعلام کرد: این کشور خواهان روابط با دولت کل بوسنی است و از این پس تمایل به ادامه روابط ویژه با فدراسیون بوسنی ندارد. بوسنی و هرزگوین دارای یک دولت کل و دو نهاد حکومتی متشکل از فدراسیون مسلمان - کروات و جمهوری صربسکا است. * 817 *
۰ نفر