۲۶ اسفند ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5664881
T T
۰ نفر
رییس مجلس ملی کروات ، خواستار انحلال جمهوری صربسکا شد # سارایوو، ایرنا: 26 اسفند 1379 برابر با 16 مارس 2001 رییس مجلس کرواتهای بوسنی ، خواستار انحلال جمهوری صربسکا و تشکیل کشور بوسنی و هرزگوین بصورت استانی و بدون نهاد شد. بوسنی وهرزگوین، اکنون دارای دو نهاد حکومتی متشکل از فدراسیون مسلمان - کروات و جمهوری صربسکا است. روزنامه " دنونی آواز " چاپ سارایوو ، روز پنجشنبه ، به نقل از " آنته یلاویچ " نوشت : ما خواستار بازگرداندن امور براساس طرح " صلح دیتون " و قانون اساسی هستیم ، که براساس آن ، ملت کروات نمایندگان خود را انتخاب کنند. وی گفت : حکومت خودگردان کروات در استان مرکزی باید تشکیل شود و حزب دمکراتیک کروات ، باید یک حکومت مستقل داشته باشد. وی اضافه کرد : باوجود تمامی تهدیدها و تحریمها ، از سوی نماینده بلند ـ پایه جامعه بین الملل ، حزب دمکراتیک کروات تا تشکیل حکومت خودگردان از پای نخواهد ایستاد. وی گفت : نمایندگان ملت کروات ، آمادگی دارند تا با جامعه بین الملل و هر سازمان و مسوولی گفت و گو کنند. آنته یلاویچ ، عضو کروات شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین و سه تن دیگر از اعضای حزب دمکراتیک کروات بوسنی، چهارشنبه هفته گذشته از مسوولیت ـهای دولتی برکنار شدند. برکناری این افراد، به گفته نماینده جامعه بین الملل به دلیل مواضع تند آنان ، تصویب طرح تشکیلات خودگردان کرواتهای بوسنی در مجلس ملی کروات به ریاست یلاوویچ ، بوده است. * *815
۰ نفر