۱۷ اسفند ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5663711
T T
۰ نفر

790 عنوان کتاب در هفته گذشته در ایران منتشر شد

۱۷ اسفند ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5663711
790 عنوان کتاب در هفته گذشته در ایران منتشر شد # تهران، ایرنا: 17 اسفند 1379 برابر با 7 مارس 2001 موسسه خانه کتاب اعلام کرد که در هفته گذشته، 790 عنوان کتاب در ایران منتشر شده است. این کتابها در شمارگان چهار میلیون و 316 هزار و 657 جلد منتشر شده که شمارگان متوسط هر کتاب ، پنج هزار و 603 جلد بوده است. 692 عنوان (88 درصد) از کتابهای منتشر شده در هفته گذشته، تالیف و 97 عنوان (12 درصد) ترجمه بوده است. دین با 340 عنوان، بیشترین آثار هفته گذشته را به خود اختصاص داده است و ادبیات 141 عنوان ، علوم طبیعی وریاضیات با 60 عنوان ، زبان با 50 عنوان ، علوم اجتماعی با 50 عنوان ، علوم عملی با 28 عنوان ، هنر با 33 عنوان ، تاریخ و جغرافیا با 28 عنوان ، فلسفه با 27 عنوان و کلیات با 12 عنوان منتشر شده است. 471 عنوان (60 درصد) از مجموع کتابهای منتشر شده در هفته گذشته، آثار چاپ اول و 319 عنوان (40 درصد) آثار تجدید چاپ است. * 813 *
۰ نفر