۱ دی ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5654521
T T
۰ نفر
اولویتهای بوسنی و هرزگوین در سال آینده ، اعلام شد # سارایوو ، ایرنا: یکم دی 1379 برابر با 21 دسامبر 2000 نماینده بلندپایه جامعه بین الملل در بوسنی و هرزگوین ، بازگشت آوارگان ، اصلاحات اقتصادی و اجرای قانون مالکیت را، اولویتهای سال آینده در بوسنی و هرزگوین اعلام کرد.
" ولفگانک پتریچ " ، روز پنجشنبه،در کنفرانس خبری در سارایوو،با اشاره به پیشرفتهای بدست آمده در بازگشت آوارگان جنگی به خانه هایشان در بوسنی در سالهای گذشته ، آنها را کافی ندانست.
وی، اضافه کرد : در سال آینده میلادی ، تقویت ارگانهای کشوری مشترک در بوسنی وپذیر ش این کشور در شورای اروپا نیز از اولویتهای کاری خواهد بود.
وی ،اعلام کرد : در سال جاری میلادی ، در زمینه های مختلف ، 52 مصوبه و تصمیم گیری توسط نماینده بلندپایه جامعه بین الملل، با استفاده از اختیارات داده شده از سوی شورای اجرایی طرح صلح دیتون به وی ، به اجرا درآمده ، که باعث پیشرفتهایی در امور شده است.
گفتنی است ، نماینده بلندپایه جامعه بین الملل در بوسنی و هرزگوین قادر است ، هر مقامی را عزل و نصب کند و هر قانونی را تصویب و لغو نماید.
806
۰ نفر