۲ آبان ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5647318
T T
۰ نفر
سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهارات حسینیان درباره قتلهای زنجیره ای را خلاف واقع دانست # تهران ، ایرنا: دوم آبان 1379 برابر با 23 اکتبر 2000 سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه در اطلاعیه ای اظهارات " روحالله حسینیان" رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی را پیرامون متهمین قتلهای زنجیره ای را که در برخی از جراید منتشر شد ، خلاف واقع دانست .
در این اطلاعیه امده است : به دنبال مطالب خلاف واقعی که اخیرا توسط آقای حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی بیان و توسط برخی از جراید در خصوص پرونده متهمین قتلهای زنجیره ای و مسایل پیرامون آن منتشر گردیده است ،این سازمان علیرغم میل باطنی جهت دامن نزدن به این مباحث به لحاظ اعتقاد به حفظ آرامش فضای عمومی جامعه و تحت تاثیر قرار ندادن دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده ضروری می داند جهت روشن شدن اذهان عمومی به پاره ای از این موارد اشاره نماید: در ادامه این اطلاعیه آمده است :حسینیان درخصوص شکایت این سازمان علیه نامبرده که به لحاظ نشر اکاذیب ،افترا و توهین صورت پذیر فته ،از قول نیازی ریاست این سازمان ادعا کرده است : " ایشان دلایل مراپذیر فت وشکایت خود را پس گرفت " ، لازم به ذکر است این ادعا کاملا کذب بوده و این سازمان همچنان بر شکایت خود از نامبرده باقی است ، لیکن از سرنوشت رسیدگی به این شکایت که مدت قابل توجهی از طرح آن در دادسرای ویژه روحانیت می گذرد، اطلاعی در دست ندارد.
روابط عمومی این سازمان در اطلاعیه خود افزود: حسینیان در خصوص خودکشی متهم سعید اسلامی به استناد نواری نامشخص مدعی شده است ،" داروی نظافت را به زور به ایشان می دهند و در نوار مشخص شده که وادار کردند به زور بخورد اما به احتمال زیاد ایشان را در زندان با آمپول هوا کشتند"که چنین ادعایی با استناد به واقعیات و مستندات موجود ، سراسر کذب و افتراآمیز می باشد .
دراین اطلاعیه همچنین آمده است :حسینیان در خصوص مرک متهم سعید اسلامی مدعی شده است " من گواهی فوت ایشان را دارم و پزشک قانونی هیچ گزارشی راجع به مرک ایشان ننوشتند و نوشتند علت مرک نامعلوم است و یا طرح این ادعاکه " دکترها هم گفتند علت ایست قلبی است وایست قلبی باآمپول هواست " که لازم است به اطلاع برساند ،چنین ادعاهایی کذب محض است که مشارالیه جهت تشویش اذهان عمومی ایراد می کند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح می افزاید:همانطور که قبلا در اطلاعیه مورخ 13/5/78 این سازمان بطور مشروح اعلام شده وبرابر مستندات موجود در پرونده ،سازمان پزشکی قانونی پس از انجام بررسی های لازم صراحتا در مورد علت مرک متهم سعید اسلامی اینگونه اظهارنظرکرده است ،"اختلال تنفسی متعاقب خوردن داروی نظافت ومسمومیت باسم ارسینک موجود در آن ...که بصورت حاد وفوری نمی تواند باعث مرک انسان شود ولی از آنجا که سم ارسنیک در داروی نظافت همراه با مواد اهکی و املاح دیگری است که همگی خاصیت سوزندگی شدید مخاط مری ،معده ودستگاه گوارش هستند عوارض مذکور همراه با ایجاد اختلال در عملکرد سایر سیستمهای بدن به ویژه دستگاه تنفسی موجبات مرک ناشی از خوردن داروی نظافت را فراهم می سازد ." با استناد به موارد فوق مشخص نیست حسینیان با چه هدف و به استناد چه دلیلی چنین اکاذیبی را ابراز می کند ؟ در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است : درحالی که پرونده در دادگاه تحت رسیدگی است و به جز قاضی پرونده کسی حق اظهار نظر در مورد آن را ندارد ، متاسفانه آقای حسینیان که خود قاضی است و تصور این است که نسبت به این مقررات آشنایی دارد ! بر اساس پیشداوری و درحالی که هیچ سمتی در این پرونده نداشته و دسترسی به پرونده نیز ندارد ، درباره مجرمیت و یا بی گناهی متهمین داد سخن می راند و دائما به جناحی بودن قتلها دامن می زند ، درحالی که بسیاری از اظهارات وی دراین مورد بر خلاف واقعیتهای مسلم می باشد و این شائبه را به وجود آورده است که هدف نامبرده از این اقدامات تحت تاثیر قرار دادن روند رسیدگی می باشد.
سازمان قضایی نیروهای مسلح می افزاید : آقای حسینیان در بخشی از سخنان خود مدعی شده است ،" همه کسانی که دست به کار بودند به این نتیجه رسیدند که سعید اسلامی هیچ نقشی در این قتلها نداشته ..." ، و یا در جایی دیگر اظهار داشته که " الان هم همه مسئولین به این نتیجه رسیده اند که سعید امامی هیج نقشی در این جریان قتلها نداشته است " ، که چنین امری صحت ندارد و مقامات دست اندرکار که مسوولیت رسیدگی به این پرونده را داشته اند هیچکدام تاکنون منکر نقش سعید اسلامی دراین جنایات نشده اند و چنانچه اعترافات مصطفی کاظمی دراین ارتباط موردپذیر ش و استناد آقای حسینیان است لزوما باید سایر اعترافات مشارالیه را نیز بپذیرد که عمدتا ناقض تحلیلهاو اظهارات وی می باشد البته بدیهی است که اظهارنظر نهایی دراین موارد فقط با مقام قضایی می باشد که مسوولیت رسیدگی به پرونده را دارد .
در ادامه اطلاعیه آمده است : اظهارات آقای حسینیان طی این مدت در خصوص پرونده قتلهای زنجیره ای دارای تناقضهای جدی بوده و در موارد متعدد متضمن مطالب کذب و افترا آمیز علیه افراد و نهادهای قانونی است که موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم می کند که انتظار می رود موارد اتهامی مشارالیه و اکاذیب جدید نامبرده از طریق دادسرای روحانیت همانند دیگر متهمین برابر موازین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.
ح.س
۰ نفر