۶ مهر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5643582
T T
۰ نفر
معاون وزیر علوم،تحقیقات و فن آوری:جامعه بشری نیازمند محصول دانشگاه است # تبریز ، ایرنا: ششم مهر 1379 برابر با 27 سپتامبر 2000 معاون پشتیبانی و امور مجلس وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری گفت :امروز دانشگاه نقش تعیین کننده ای در زنـدگی اجتمـاعی مردم دارد و نهادهای مختلف جامعه نیازمند محصول دانشگاه که همان علم و فن آوری است ، می باشد .
"غلامرضا ظریفیان" روز چهارشنبه در جمع دانشجویان تازه راه یافته به دانشگاه تبریز افزود :درشرایط ویژه کشورهای جهان سوم که احزاب و نهادهای مدنی در جایگاه خود قرار نگرفته اند ، وظیفه پـرورش نخبـگان سیاسی بـر دوش دانشگاههاست .
وی گفت : هـدف اصلی دانشـگاه تـولید دانش و نشـر آن است لذا باید رابطه تنگاتنگی با نیازهای جامعه خود ایجاد کند.
وی افزود : متاسفانه در حال حاضر دیدگاههایی منفی در برخی نهادها نسبت به دانشگاه وجود دارد که حادثه دلخراش کوی دانشگاه تهران ،دانشگاه تبریز و خرم آباد حاصل آن می باشد .
ظریفیان تصریح کـرد : دانشگاه همواره از باورهای بنیادین مردم دفاع کرده است ، ولی در عین حال به طور ذاتی محل نقد و پرسشگری و پاسخ به شبهات ایجاد شده است و نباید همانند بخشهای دیگر جامعه به آن نگریست .
به گفته وی ، در صورت ادامه برخی کج اندیشی ها نسبت به دانشگاه ، اثرات زیانباری متـوجه نسل جوان و دانشجو خـواهد شد و این امر مـوجب گسست نسل- ها خواهد شد.
وی افزود : دانشگاه مرکز مهندسی اصلاحات است و این در حالی است که کسانی می خواهند مانع اصلاحات بنیادین شوند و راه آن را ایجاد بحران و برخورد با دانشگاه می دانند .
* س ش *
۰ نفر